nfk

Tverlandet: Arbeid på Naurstadveien

Fra mandag 4. juli er det vegarbeid på fv. 7496 Naurstadveien. Dette vil vare i om lag tre uker, og er et forarbeid til asfaltering på et senere tidspunkt. Trafikken vil gå... Les mer »
veidekke

8 av 10 foreldre heier på nye praktiske fag i ungdomsskolen

Innen første mars skal landets 60.000 tiendeklassinger velge retning for videregående opplæring. I en fersk undersøkelse Opinion har gjennomført for Veidekke, svarer syv av ti foreldre til 9. og 10. klassinger at... Les mer »
bygging

Gode tall for Veidekke i tredje kvartal 2019

Veidekke ASA omsatte for NOK 9,4 milliarder i tredje kvartal, og resultatet før skatt var NOK 494 millioner, en økning på NOK 34 millioner fra i fjor. Veidekkes entreprenørvirksomhet fikk nye ordrer til... Les mer »
veidekke

Veidekke reduserer bemanningen innen annleggsvirksomheten

Veidekke omorganiserer og reduserer bemanningen i anleggsvirksomhetens sentrale stabs- og støttefunksjoner med rundt 50 ansatte. – Vi må redusere kostnadene og tilpasse organisasjonen til dagens krevende marked. En del ansatte vil bli... Les mer »
veidekke

4 av 10 skoleelever i tvil om valg av studieretning

I disse dager skal rundt 60 000 ungdommer velge retning for videregående opplæring. En fersk undersøkelse Opinion har utført for Veidekke avdekker at hele 4 av 10 elever på videregående skole var i... Les mer »