naturvernforbundet

Full støtte til Fosen-aksjonistene

Naturvernforbundet gir full støtte til aksjonistene som protesterer utenfor Stortinget mot regjeringens behandling av saken om vindindustrianleggene på Fosen i Trøndelag. – Vi står sammen med reindriften og samene. Fosendommen må respekteres,... Les mer »
kirken

Ny spillebok for nordsamiske salmer

Den første nordsamiske salmeboken kom i 1870. Søndag 8. oktober lanseres en ny nordsamisk spillebok i Tromsø. – Forsonende å få synge salmer på sitt hjertespråk, sier leder i Samisk kirkeråd. –... Les mer »
arkiv nordland

Budsjettlekkasje: Pengestøtte til samisk arkivløft

Regjeringen ønsker å styrke samisk språkarbeid, og foreslår blant annet å bevilge 2 millioner kroner til et prosjekt for å gjøre samisk tale om til tekst. Utgangspunktet er vokalarkivene som ligger hos... Les mer »
sametinget

Sametinget har startet arbeidet med ny språksenterstrategi

Sametingsrådet vil styrke de samiske språksentrenes muligheter til å utvikle samiske språk. – Språksentrene er en av Sametingets viktigste samarbeidspartnere i arbeidet med og utviklingen av språkene. Vi ser at de har... Les mer »
sametinget

– Etterlengtet løft for samiske kunstnere

Sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR) har ved flere anledninger løftet behovet for satsninger på samisk kunst- og kultur. Da kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen la frem Stortingsmelding om «Kunstnerkår» som viser regjeringas... Les mer »
nfk

Nordland fylkeskommune: Samiske språk får tilskudd

Det er de samiske språkene som prioriteres i årets første tildeling på samisk satsing. – Vi har et særlig ansvar for å støtte opp om de samiske språkene, sier fylkesråd for kultur,... Les mer »
samer

Sametingsrådet bevilger 300 000 kroner til Várdobáiki museum

Sametingsrådet har bevilget 300 000 kroner i støtte til Várdobáiki museum AS på Evenskjer som skal igangsette et prosjekt for bevaring av verneverdige samiske byggverk både i Sør-Troms og i Nordre-Nordland. Várdobáiki museum... Les mer »
lofoten reine

Sametinget: – Gledelig med sjølaksefiske

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) er lettet over at Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) har lyttet til rådet om å forkaste reguleringsforslaget som ville innebære full stans i det ordinære... Les mer »
frp

FrP kritiske til at samer får urfolksstatus i Grunnloven

Nylig fikk Stortinget innstillingen til et grunnlovsforslag som vil innlemme begrepet urfolk og samer i grunnloven fremlagt. – FrP mener det er uklokt å endre grunnloven nå og formulere inn at samene er urfolk. Dette... Les mer »
mast elektrisitet

Sametingsrådet kritiske til Energikommisjonen

Sametinget har gitt en uttalelse til Energikommisjonens utredning «NOU 2023: 3 Mer av alt – raskere». Utredningen kommer med en rekke forslag for å sikre energiforsyningen i Norge i fremtiden. – Sametingsrådet... Les mer »