norsk rikstoto

Spillegrenser hos Norsk Rikstoto: Ny ordning for gevinsttillegg

Under henvisning til Stortingets behandling av overgangsordning til tapsgrenseregime  for  Norsk Rikstoto, vil enkelte av Norsk Rikstotos kunder få tilbud om et gevinsttillegg som kan legges til spillegrensen. Gevinsttillegget er  individuelt  beregnet basert på... Les mer »