Riksrevisjonen

Riksrevisjonen: Barnevernet tar barn men mangler dokumentasjon!

I 2017 startet Barne- og familiedepartement arbeidet for å forbedre kompetansen i det kommunale barnevernet. – Vår nye undersøkelse viser lite forbedring når det kommer til dokumentasjon av barnevernets vurderinger og begrunnelser,... Les mer »
nfk

Arbeiderpartiet i Nordland vil ha testsenter mot forurensing

Arbeiderpartiet i Nordland vil ha med seg hele fylkestinget i arbeidet med å realisere et testsenter mot akutt forurensing. – Et testsenter for arktiske forhold må ligge i nord. Da er Fiskebøl rette... Les mer »
politibil

Riksrevisjonen: Alvorlig kritikk mot politiet

Politiet er i stand til å håndtere alvorlige saker bedre enn før, men oppklaringsprosenten har gått ned og det tar for lang tid å etterforske de mest alvorlige sakene. Det viser Riksrevisjonens... Les mer »
kalkulator

Pendlerbolig-skandalen: Riksrevisjonen utvider revisjonen av Stortinget

Stortinget har nå gitt Riksrevisjonen i oppdrag å undersøke de økonomiske ordningene for stortingsrepresentantene. Det betyr at Riksrevisjonen utvider revisjonen av Stortingets administrasjon. – Det er av stor betydning at Stortinget ønsker... Les mer »
penger regnskap

Riksrevisjonen: Milliarder til bistandsfond med dårlig dokumentasjon

Utenriksdepartementet har ikke god nok dokumentasjon på at Verdensbankens fond er en effektiv måte å gi bistand på, viser Riksrevisjonens undersøkelse. Stortinget har vedtatt tydelige mål for norsk utviklingspolitikk, for eksempel at... Les mer »
Riksrevisjonen

Stortinget har nå gitt formelt klarsignal til Riksrevisjonen

Riksrevisjonen har nå fått formelt klarsignal fra Stortingets presidentskap på at Riksrevisjonen kan gjennomføre etterlevelsesrevisjoner av Stortingets administrasjon. – Det er jeg fornøyd med, sier riksrevisor Per-Kristian Foss. Forrige uke ba Riksrevisjonen... Les mer »
Riksrevisjonen

Nå skal Riksrevisjonen igjen kontrollere Stortinget

Etter at presidentskapet snudde i saken, gjenopptar Riksrevisjonen kontrollen av om Stortingets administrasjon etterlever lover og regler. De siste dagene har det vært mange medieoppslag om Riksrevisjonens rolle i pendlerboligsaken på Stortinget.... Les mer »
Riksrevisjonen

Riksrevisjonens årlige revisjon: Sterk kritikk mot Statens vegvesen og Nav

Statens vegvesen kontrollerer ikke viktige sikkerhetsinstallasjoner på riksveiene godt nok. Nav har ikke tilstrekkelig kontroll på at tilskudd til arbeidsmarkedstiltak kommer de som trenger det, til gode. Det viser Riksrevisjonens årlige revisjon... Les mer »
Riksrevisjonen

Satser på arbeidsrettet integrering – Får ikke flere innvandrere i jobb

Myndighetene bruker hvert år betydelige ressurser på integreringstiltak som skal gi flere innvandrere med fluktbakgrunn utdanning og jobb, men sysselsettingen øker ikke, viser en ny undersøkelse fra Riksrevisjonen. – At deler av... Les mer »
riksrevisjonen

Riksrevisjonen: – Saksbehandling i domstolene tar for lang tid

Tingrettene og lagmannsrettene bruker lang tid på å behandle saker og bryter lovpålagte frister. Dette gjelder både i straffesaker og i tvistesaker, viser en ny undersøkelse fra Riksrevisjonen. – At mange domstoler... Les mer »