gråter

Krever gjenopptakelser – En hel skoleklasse tatt av barnevernet hver eneste uke de siste 20 årene!

Fra 2002 – 2021 ble utrolige 23.543 barn omsorgsovertatt i Norge. Det er en hel skoleklasse hver eneste uke. Barnevernet har tydeligvis endret praksis, siden det er store variasjoner mellom tiårene. – Tiden... Les mer »
rune fardal

VIDEO: Barnevern-skandale går viralt på nett men media tier

En av de største snakkisene i Norge de siste årene er alle de forskjellige barnevern-skandalene omtalt i media og de utallige dommene mot barnevernet i Norge i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). Det... Les mer »
Riksrevisjonen

Sjøfartsdirektoratet må bli bedre på å kontrollere dårlige arbeids- og levevilkår

Antall ulykker til sjøs har økt. Menneskelige faktorer blir rapportert som direkte årsak til mange av ulykkene med næringsfartøy. En ny undersøkelse fra Riksrevisjonen viser at Sjøfartsdirektoratets tilsyn ikke er godt nok... Les mer »
Riksrevisjonen

Riksrevisjonen: Barnevernet tar barn men mangler dokumentasjon!

I 2017 startet Barne- og familiedepartement arbeidet for å forbedre kompetansen i det kommunale barnevernet. – Vår nye undersøkelse viser lite forbedring når det kommer til dokumentasjon av barnevernets vurderinger og begrunnelser,... Les mer »
nfk

Arbeiderpartiet i Nordland vil ha testsenter mot forurensing

Arbeiderpartiet i Nordland vil ha med seg hele fylkestinget i arbeidet med å realisere et testsenter mot akutt forurensing. – Et testsenter for arktiske forhold må ligge i nord. Da er Fiskebøl rette... Les mer »
politibil

Riksrevisjonen: Alvorlig kritikk mot politiet

Politiet er i stand til å håndtere alvorlige saker bedre enn før, men oppklaringsprosenten har gått ned og det tar for lang tid å etterforske de mest alvorlige sakene. Det viser Riksrevisjonens... Les mer »
kalkulator

Pendlerbolig-skandalen: Riksrevisjonen utvider revisjonen av Stortinget

Stortinget har nå gitt Riksrevisjonen i oppdrag å undersøke de økonomiske ordningene for stortingsrepresentantene. Det betyr at Riksrevisjonen utvider revisjonen av Stortingets administrasjon. – Det er av stor betydning at Stortinget ønsker... Les mer »
penger regnskap

Riksrevisjonen: Milliarder til bistandsfond med dårlig dokumentasjon

Utenriksdepartementet har ikke god nok dokumentasjon på at Verdensbankens fond er en effektiv måte å gi bistand på, viser Riksrevisjonens undersøkelse. Stortinget har vedtatt tydelige mål for norsk utviklingspolitikk, for eksempel at... Les mer »
Riksrevisjonen

Stortinget har nå gitt formelt klarsignal til Riksrevisjonen

Riksrevisjonen har nå fått formelt klarsignal fra Stortingets presidentskap på at Riksrevisjonen kan gjennomføre etterlevelsesrevisjoner av Stortingets administrasjon. – Det er jeg fornøyd med, sier riksrevisor Per-Kristian Foss. Forrige uke ba Riksrevisjonen... Les mer »
Riksrevisjonen

Nå skal Riksrevisjonen igjen kontrollere Stortinget

Etter at presidentskapet snudde i saken, gjenopptar Riksrevisjonen kontrollen av om Stortingets administrasjon etterlever lover og regler. De siste dagene har det vært mange medieoppslag om Riksrevisjonens rolle i pendlerboligsaken på Stortinget.... Les mer »