Nærings- og fiskeridepartementet

3 millioner til forskning på Polhavet

Regjeringen vil at Norge skal være ledende på kunnskap om Polhavet. Derfor gis det til sammen 3 millioner kroner til prosjektet «GoNorth», som skal bidra til mer kunnskap om og forskning på... Les mer »
abb

Norsk kystvaktskip først til Nordpolen med ABBs Azipod fremdriftssystem

KV Svalbard ble første fartøy til Nordpolen drevet med Azipod under en internasjonal miljøekspedisjon. Med sine ytelser under de meste krevende isforhold har Azipod-fremdrift blitt en industristandard for isgående fartøy og muliggjør... Les mer »