norsk gjenvinning

Norsk Gjenvinning sikrer refinansiering med DNB og Nordea

Norsk Gjenvinning har over tid bygget opp et solid fundament for en bærekraftig forretningsmodell – økonomisk, miljømessig og sosialt. Nå blir Norges to største banker, DNB og Nordea, med på laget. I... Les mer »
nordea

Nordea endrer rentene på innskudd og boliglån

Nordea øker rentene på både boliglån og innskudd, etter Norges Banks økning av styringsrenten på rentemøtet 20. juni i år. Renten på boliglån og innskudd økes med inntil 0,25 prosentpoeng. – Endringen... Les mer »
nordea

Nordea: Fortsatt gode tider i annerledeslandet Norge

Norsk økonomi går godt og rentene er på vei opp. Utviklingen her hjemme står i kontrast til det som skjer ute. Blant våre handelspartnere avtar veksten, usikkerheten om utviklingen er stor og... Les mer »
nordea

Gjensidige og Nordea inngår samarbeid i Bodø

1. mars tok Nordea over som eier av Gjensidige Bank. Nå slår Norges største forsikringsselskap og Nordens største bank kreftene sammen i konkurransen om kundenei Bodø. – Vi beholder både Gjensidige-kontoret og... Les mer »
nordea

Nordea fullfører kjøpet av Gjensidige Bank

I dag har Nordea fullført oppkjøpet og overtatt alle aksjene i Gjensidige Bank ASA. Parallelt med denne transaksjonen trer også den gjensidige distribusjonsavtalen mellom Nordea og Gjensidige Forsikring i kraft. Som annonsert... Les mer »
nordea

Nordea: Veksten kan skyte fart i norsk økonomi

På tross av uro i finansmarkedene, lavere oljepris og nedjusterte vekstanslagene for verden rundt oss, er det fortsatt utsikter til god vekst i Norge.  Oljeinvesteringene vil øke kraftig i år, boligbyggingen er... Les mer »
nordea

Nordea rangert som en av verdens mest bærekraftige banker

For andre år på rad er Nordea rangert som et av verdens 100 mest bærekraftige selskaper av Corporate Knights. Nordea er den eneste nordiske banken blant de 100 øverste på listen og... Les mer »
nordea

Nordea blant grunnleggerne av FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet

I dag lanserer Nordea, sammen med FN og 27 andre banker over hele verden, prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet på et FN-møte i Paris. Målet med prinsippene er at finanssektoren skal samordnes med... Les mer »
nordea

Nordea kjøper opp Gjensidige Bank

Nordea inngikk avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i Gjensidige Bank 2. juli i år. Nå har oppkjøpet blitt klarert av Konkurransetilsynet. – Nå er vi ett skritt nærmere realiseringen... Les mer »
nordea

Nordea: Alle piler peker opp

Den allerede gode veksten i norsk økonomi får neste år enda mer næring. Oljeinvesteringene snur fra en flat utvikling til kraftig vekst. Samtidig forsvinner bremsen fra lavere boligbygging. Det gir grunnlag for... Les mer »