bondegård

Tørken ga jordbruket store tap

Budsjettnemnda for jordbruket avga i dag grunnlagsmaterialet for vårens jordbruksforhandlinger. Året 2018 ble veldig spesielt for jordbruk og matproduksjonen. Ekstrem tørke og varme ga store avlingstap, selv om den rammet ulike områder... Les mer »
lars petter baritones

Norges Bondelag: Inntektene i jordbruket går ned

Jordbruket kan forvente en beregnet inntektsnedgang på 23 500 kr per årsverk i 2019. For bønder som driver med korn og svin er forventet inntektsnedgang på over 25 prosent sammenlignet med 2017.... Les mer »
Foto: Nøisomhed gård

Bonde fra Vesterålen valgt ut som en av Landbrukets Økoløfts nye #inspirasjonsbønder

I 2019 ønsker Økologisk Norge seks nye inspirasjonsbønder velkommen til Landbrukets Økoløft. Disse bøndene har mye kunnskap og smittende engasjement, og vi gleder oss til at de skal inspirere flere bønder til... Les mer »
grønnsaker

Statssekretær positiv til økologiske forbilder

Statssekretær Widar Skogan var tydelig på at økologisk landbruk kan bidra til å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig, da han holdt innlegg på den årlige fagsamlingen til Landbrukets Økoløft. Børre Solberg, daglig... Les mer »
Foto: Debio/Heia Folk

Jordbruksoppgjøret 2019: Økologisk er svaret på landbrukets utfordringer

Økologisk Norge mener det trengs en større satsning på økologisk i jordbruksoppgjøret. Økologisk landbruk kan svare på globale utfordringar som insektsdød, klimaendringar, tap av biologisk mangfald og karbonbinding i jord. – Landbruket... Les mer »
bodø vinter

Nå skal Miljøvernforbundet etableres i Bodø

Snart får den landsomfattende miljøvernorganisasjonen en egen Bodø-avdeling. 27. februar arrangeres det nemlig et etableringsmøte for Miljøvernforbundet Bodø. Etableringsmøtet skal etter det Bodøposten.no erfarer omhandle lakseoppdrett, vindmøller, jordvern og veisalting. Møtet går... Les mer »
Norsk Landbrukssamvirke

Opptatt av bærekraftig mat? Vær skeptisk til importert mat

En global dugnad må til for å sikre nok, sunn og trygg mat til alle, og samtidig bevare kloden vår. – Norge må delta i dugnaden. Det betyr at vi må importere... Les mer »
Nordnorsk Landbruksråd

Nytt styre i Nordnorsk Landbruksråd

Tirsdag 06. februar ble det avholdt årssamling i Tromsø, og valgt et nytt styre bestående av, fra venstre: leder Anders Johansen (TINE), styremedlem Astrid Tove Olsen (Nordland Bonde- og småbrukarlag), styremedlem Svein... Les mer »
norges bondelag

Norges Bondelag foreslår over 30 klimaløsninger

Norges Bondelag har foreslått over 30 forslag til klimaløsninger for jordbruket, som et ledd i forhandlingene om en frivillig klimaavtale for næringa. – Vi jobber for en avtale som vil gjøre norsk... Les mer »
norges bondelag

Norges Bondelag: KrF sikrer viktige deler av landbrukspolitikken

Den ferske regjeringsplattformen mellom FrP, Høyre, Venstre og KrF understreker betydningen av et velfungerende importvern, jordbruksavtaleinstitutt, markedsregulering og en eiendomspolitikk som sikrer en selveiende bonde. – Det er viktig for å utvikle... Les mer »