grønnsaker

Statssekretær positiv til økologiske forbilder

Statssekretær Widar Skogan var tydelig på at økologisk landbruk kan bidra til å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig, da han holdt innlegg på den årlige fagsamlingen til Landbrukets Økoløft. Børre Solberg, daglig... Les mer »
Foto: Debio/Heia Folk

Jordbruksoppgjøret 2019: Økologisk er svaret på landbrukets utfordringer

Økologisk Norge mener det trengs en større satsning på økologisk i jordbruksoppgjøret. Økologisk landbruk kan svare på globale utfordringar som insektsdød, klimaendringar, tap av biologisk mangfald og karbonbinding i jord. – Landbruket... Les mer »
bodø vinter

Nå skal Miljøvernforbundet etableres i Bodø

Snart får den landsomfattende miljøvernorganisasjonen en egen Bodø-avdeling. 27. februar arrangeres det nemlig et etableringsmøte for Miljøvernforbundet Bodø. Etableringsmøtet skal etter det Bodøposten.no erfarer omhandle lakseoppdrett, vindmøller, jordvern og veisalting. Møtet går... Les mer »
Norsk Landbrukssamvirke

Opptatt av bærekraftig mat? Vær skeptisk til importert mat

En global dugnad må til for å sikre nok, sunn og trygg mat til alle, og samtidig bevare kloden vår. – Norge må delta i dugnaden. Det betyr at vi må importere... Les mer »
Nordnorsk Landbruksråd

Nytt styre i Nordnorsk Landbruksråd

Tirsdag 06. februar ble det avholdt årssamling i Tromsø, og valgt et nytt styre bestående av, fra venstre: leder Anders Johansen (TINE), styremedlem Astrid Tove Olsen (Nordland Bonde- og småbrukarlag), styremedlem Svein... Les mer »
norges bondelag

Norges Bondelag foreslår over 30 klimaløsninger

Norges Bondelag har foreslått over 30 forslag til klimaløsninger for jordbruket, som et ledd i forhandlingene om en frivillig klimaavtale for næringa. – Vi jobber for en avtale som vil gjøre norsk... Les mer »
norges bondelag

Norges Bondelag: KrF sikrer viktige deler av landbrukspolitikken

Den ferske regjeringsplattformen mellom FrP, Høyre, Venstre og KrF understreker betydningen av et velfungerende importvern, jordbruksavtaleinstitutt, markedsregulering og en eiendomspolitikk som sikrer en selveiende bonde. – Det er viktig for å utvikle... Les mer »
kopenhagen fur

Ordførere slår ring rundt pelsdyrbøndene

Til sammen 93 ordførere har signert et opprop for å bevare pelsdyrnæringen. De slår ring rundt landbrukets fjerde største eksportnæring med om lag 300 millioner kroner i eksportinntekter. Et forbud for pelsdyrnæringen... Les mer »
bondegård

Fylkesmannen i Nordland gir halv million til klimatiltak i landbruket

Fylkesmannen i Nordland tildeler 500.000,- kroner til fylkesvise tiltak innen Klima- og miljøprogrammet (KMP) i jordbruket i 2019. Programmet omhandler fire kategorier: klimatilpassing, klimautslipp/karbonbinding, naturmangfold/kulturminner og forurensing. Prosjekter som bidrar til styrking... Les mer »
newswire

VIDEO: Kutter ut diesel i korntørking

Norske bønder vil bli mer klimasmarte og skal tørke kornet sitt med fossilfri energi. Landbruket står for cirka åtte prosent av Norges klimagassutslipp. Norges Bondelag har satt som mål å drive fossilfritt... Les mer »