stavkirke

LESERINNLEGG: Kulturminnefondet i samfunnets tjeneste

Verdiskaping og samfunnsverdi som begrep står mer og mer sentralt i kulturminnevernet. For Kulturminnefondet har dette vært førende helt siden etableringen i 2002, men er i de siste åra blitt mer og... Les mer »
kulturminnefondet

Kulturminnefondet: Mange kulturminner bør sikres før vinteren

Kulturminnefondets ordning for støtte til straks- og sikringstiltak kan være redningen for mange kulturminner. Over 100 prosjekter har fått støtte gjennom denne ordningen i år, og du kan fortsatt søke. Vinteren kan... Les mer »
norge kultur

Kulturminnefondet innfører nå løpende søknadsfrist

Kulturminnefondet innfører nå løpende søknadsfrist på alle sine støtteordninger til bevaring av kulturminner. Tidligere har 1. november vært den årlige søknadsfristen for støtte til bevaring av verneverdige kulturminner. For å forenkle prosessen... Les mer »
stavkirke

LESERINNLEGG: Gode grunner til å ta vare på våre kulturminner

I 15 år har Kulturminnefondet bidratt til bevaring og ny bruk av kulturminner over hele landet. Det er gitt tilskudd på over 670 millioner kroner til private eiere av mer enn 4500... Les mer »
kulturminnefondet

LESERINNLEGG: Nå er det enklere å søke Kulturminnefondet

Kulturminnefondet arbeider kontinuerlig med å forenkle søknadsprosessen for eiere av kulturminner. Dette arbeidet fører til at flere eiere søker om støtte, og at flere kulturminner over hele landet blir reddet fra forfall.... Les mer »
kulturminnefondet

Nå kan du søke Kulturminnefondet når som helst

Kulturminnefondet innfører nå løpende søknadsfrist på alle sine støtteordninger til bevaring av kulturminner. Tidligere har 1. november vært den årlige søknadsfristen for støtte til bevaring av verneverdige kulturminner. For å forenkle prosessen... Les mer »
kulturminnefondet

LESERINNLEGG: Vern og verdier

Av Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. Kulturminner reddes ikke lenger av paragrafer. Det er det motivasjonen som kommer gjennom gode råd og en løsningsorientert forvaltning som gjør. Å finne den gode balansen... Les mer »