sentrumsterminalen

Sentrumsterminalen i Bodø skal fornyes

Sentrumsterminalen i Bodø ligger i Storgata 3 og er bindeleddet mellom hurtigbåter, ferjer, jernbane, taxi og busser i Bodø. Utebyggene på Sentrumsterminalen i Bodø har i en tid vært et problem med... Les mer »
nfk

Nordland fylkeskommune: Godt resultat og mer til investeringer

Regnskapet for Nordland fylkeskommune for 2022 viser et driftsresultat på 790 millioner kroner. – Resultatet er større enn budsjettert, men er godt å ha med seg når vi skal bygge to nye... Les mer »
busser

Avvikler gratis busstilbud i Nordland: Flyktninger misbrukte ordningen

Da flyktninger kom frå Ukraina i fjor ble det opprettet en transportordning i Nordland. Flyktninger fikk gratis reise med buss, hurtigbåt og ferje på skattebetalernes regning. Men nå er det slutt, ifølge Avisa... Les mer »
Beate Bø Nilsen

LESERINNLEGG: Er demokratiet opphørt hos fylkesrådet i Nordland?

Fylkesrådet i Nordland gjør ikke jobben sin når de lager en ny reiselivsstrategi for Nordland som krasjer totalt med fremtidige sommerruter for hurtigbåter. Av: Beate Bø Nilsen, Gruppeleder for Høyres fylkestingsgruppe Nordland. Dette... Les mer »
nfk

Oppgitt over redusert kapasitet på Nordlandsekspressbåtene

Etter at mannskapet på Nordlandsekspressbåtene Elsa Laula Renberg og Regine Normann har stilt spørsmål ved funksjonaliteten til den ene redningsflåten, er båtene nå nedklassifisert fra 220 til 150 passasjerer. – Sikkerheten kommer... Les mer »
buss

Gratis reise for flyktninger i Nordland

Fylkesrådet tilbyr flykninger gratis reiser med kollektivtransportene som Nordland fylkeskommune er ansvarlig for, buss, hurtigbåt og ferje. Dette gjelder for alle nye flykninger, som har ankommet Nordland fra 1. mars. Gratis reiserett... Les mer »
nfk

Enkelt å bestille behovsanløp i Nordland

Nå blir det enklere å bestille behovsanløp av hurtigbåt i Nordland. Dette gjøres samtidig med at du kjøper billett, opplyser Ranaposten. Fra 1. juli blir det enklere å bestille behovsanløp av hurtigbåt... Les mer »
fiske transport industri

Nordland fylkeskommune kutter fraktprisen med en tredel

For øyer som ikke har andre fraktalternativer enn hurtigbåt, kuttes prisen på godsfrakt med en tredel. – Vi ønsker gode livs- og næringsvilkår også på øyene, sier fylkesråd Bent-Joacim Bentzen. Tidligere har fylkesråd... Les mer »
skip båt

LESERINNLEGG: Maritim politikk må gå fra ord til handling

– Den maritime næringen er i dag blant Norges mest globale, innovative og fremtidsrettede næringer og har sysselsetting, verdiskaping og ringvirkninger for andre næringer som gjør den til en viktig drivkraft i... Les mer »
kystverket

Kystverket styrker overvåkning av skipstrafikk

Ved å avverge skipsulykker bidrar Kystverkets sjøsikkerhetstjenester til å redusere risikoen for akutt forurensing og tap av menneskeliv på norskekysten. Vekst i havnæringene og i sjøtransporten vil sammen med klimaendringer kreve ytterligere... Les mer »