fartsgrense

Nattestengt fylkesveg 17 i Sundsfjord og Breivik

Før strekningen mellom Breivik og Sundsfjord på fylkesveg 17 skal få ny asfalt, må det skiftes to stikkrenner. På begge stedene blir det helt stengt noen netter. I forbindelse med at strekningen... Les mer »
skatt

Gildeskål kommune fortsetter med eiendomsskatt

Eiendomsskatteseddel for 2023 blir nå sendt ut i løpet av de neste dagene, opplyser Gildeskål kommune. Liste over eiendomsskattetakster ligger ute til offentlig ettersyn i minst 6 uker. Kommunestyret har også vedtatt å videreføre... Les mer »
Foto: Frankemann

Ny reguleringsplan for gang- og sykkelveg på Inndyr

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 legges reguleringsplan for gang- og sykkelveg Inndyr ut til offentlig ettersyn, melder Gildeskål kommune. Planen omfatter en strekning på ca. 2 km, fra Flathaugen... Les mer »
Foto: Frankemann

Innspill ønskes: Kulturminneplan for Gildeskål

Har du et forslag til kulturminner som bør tas vare på i Gildeskål? Det er nå satt i gang et arbeid med å utarbeide Gildeskål kommunes kulturminneplan. – Vi ønsker at innbyggere, lag... Les mer »
strøm

Strømstøtte for lag og foreninger i Gildeskål

Lotteri – og stiftelsestilsynet har åpnet ny søknadsrunde, søknadsfristen er satt til 15. februar kl. 13.00, opplyser Gildeskål kommune. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022.... Les mer »
bodøposten android

Gildeskål får 6,9 millioner kroner i bredbåndsmidler

– Kommunen prioriterer områdene Horsdal-Hammaren, Arnøyene, Sørfinnset / Sørfjorden, Kjøpstad, Skjelvika, Nordfjorden (Nygårdsjøen, Saura, Ertenvåg) og Øyjorda-Nordsandnes, sier fylkesråd for næring Linda Helen Haukland. ​Nordland fylkeskommunen har ansvaret for forvaltning av de... Les mer »
nordvik

Går sammen om tungberging i Salten

Nord Salten Auto AS og Vifa bilberging AS går sammen om etableringen av Salten Tungberging AS på Fauske. De to bilbergingsselskapene som holder til i henholdsvis Hamarøy og Steigen, samt Bodø og... Les mer »
nfk

Bevilger fem millioner kroner til ny industrikai på Sør-Arnøy

Nordland fylkeskommune har inngått samarbeid med Gildeskål kommune om å få på plass ny industrikai på Buskjæret. – God infrastruktur ute i distriktskommunene er avgjørende for å kunne tilby bedrifter og private... Les mer »
veier

Gildeskål kommune klar med budsjett for 2023

Gildeskål kommune er har nå presentert budsjettet for 2023 og økonomiplan for 2023 – 2026, melder kommunen. Budsjettet ble nylig behandlet i Formannskapet i kommunen, og innstillingen ligger nå ute til alminnelig... Les mer »
pressenytt

Fiskeskinnsko fra Gildeskål og Turistsatsing i Lofoten får innovasjonsstøtte

Bærekraftig og attraktivt reiseliv på Moskenes i Lofoten. Banebrytende gjenbruk for fiskeskinn med røtter i Gildeskål, Fauske og Mosjøen. Disse to nordlandsprosjektene får nå innovasjonsmidler fra DOGA. Totalt 660 000 kroner skytes... Les mer »