lufthavn

Ny by – Ny flyplass: Nå skal første spadetak i Bodø tas

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård kommer til Bodø når avtalene om Ny by – Ny flyplass skal signeres og første spadetak skal tas på ny lufthavn, opplyser Bodø kommune. Tirsdag 21. mars signeres avtalene... Les mer »
forsvarsbygg

Miljøkartleggingen på Bodø flystasjon ferdig: Fornøyd med resultatene etter 70 års bruk

Forsvarsbygg har nå avsluttet miljøkartleggingen på Bodø flystasjon. Etter ni år med omfattende arbeid er grunnforurensningen på eiendommen som utgjør 5000 dekar dokumentert.  – Forurensning hindrer ikke utvikling av en ny by... Les mer »
forsvaret

Viktig samhandlingsavtale på plass for Andøya

Forsvarsbygg fikk i november 2017 i oppdrag å gjøre infrastrukturen på Andøya tilgjengelig for sivil virksomhet.  Å få på plass en samhandlingsavtale mellom Forsvarsbygg, Andøya Spacecenter/Andøya Testcenter og Forsvaret har vært en... Les mer »
forsvarsbygg

Forsvarsbygg: Driftspersonell blir fremtidens superhelter

Byggsektorens klimautfordringer skal løses av grønn drift. Forsvarsbygg har utviklet en opplæringspakke for grønn eiendomsdrift, som skal sikre effektiv drift, bedre inneklima og lavere energibruk. Opplæringspakken er rettet mot driftspersonell, og er... Les mer »
forsvarsbygg

Forsvarsbygg: Useriøse aktører i Nordland skal utfryses

Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet (A-krim) har topp prioritet, og det er nulltoleranse overfor useriøse aktører i byggebransjen. – Vi vil vise markedet at utbyggingen ved nye Evenes flystasjon sjekker alle, og vi er... Les mer »
forsvarsbygg.

Forsvarsbygg: Skytebaner i Hadsel kommune skal saneres

Mandag 24. september starter Forsvarsbygg miljøsanering av flere skytebaner i tidlegere Melbu/Haugtuva skyte- og øvingsfelt i Hadsel kommune, Nordland. Forsvarsbygg skal fjerne forurensende masser fra syv av skytebanene i området. Massane, som... Les mer »
fly nordland

Avinor, Forsvarsbygg og Bodø kommune signerte samarbeidsavtale

Torsdag ble samarbeidsavtalen mellom Avinor, Forsvarsbygg og Bodø kommune signert, og et viktig skritt nådd i planleggingen av en ny flyplass og ny bydel i Bodø. Bodø kommune melder på sine nettsider... Les mer »