jorden

Ny undersøkelse: Folk har liten tillit til klimaforskning

Tilliten er høyest til helseforskning, men tilliten er ikke tilsvarende høy til klimaforskning. Tallene fra Forskningsrådets siste befolkningsundersøkelse viser at 83 prosent av befolkningen har meget eller ganske stor tillit til forskningen.... Les mer »
penger

300 millioner til klima- og miljøforskning i 2020

Regjeringen investerer gjennom Forskningsrådet i 28 prosjekter som blant annet skal sørge for raskere grønn omstilling og styrking av den sirkulære økonomien. – Kunnskap om klima og miljø må ligge til grunn i alle investeringer... Les mer »
nfd

Gir 135 millioner for å gjøre forskningsresultater om til bedrifter

Veien fra lovende forskningsresultat til markedet kan være lang og risikofylt. Med disse pengene kan forskerne videreutvikle produktene sine, slik at de kan bli kommersielle suksesser. – Vi er opptatt av at... Les mer »
bakervarer

Forskningsrådet støtter Felleskjøpets kornsatsning

Forskningsrådets program Innovasjonsprosjekter i næringslivet tildeler Felleskjøpet Agri 10,2 millioner kroner. Midlene går inn i et større prosjekt som skal sikre sporbarhet, datafangst og bærekraftig produksjon av norsk korn. Norsk korn er... Les mer »
email

Forskningsrådet deler ut 1,25 milliarder til forskning og innovasjon i næringslivet

I dag offentliggjør Forskningsrådet hvilke bedrifter som til sammen får 1,25 milliarder forskningskroner. Pengene går til kreftforskning, svømmetrening for sunnere laks, en ny metode for å bevare snøen i alpinanlegg – og... Les mer »
helse forskning

Forskningsrådet deler ut nesten 900 millioner kroner for å løse store samfunnsutfordringer

For å løse store samfunnsutfordringer innen alt fra klimateknologi, helse og utdanning til transportsystemer og matproduksjon trenges det et tett samarbeid mellom forskere, private bedrifter og det offentlige. Nå deler Forskningsrådet ut... Les mer »
regnskap økonomi

1,25 milliarder kroner til innovasjonsprosjekt i næringslivet

Regjeringen har satt av et rekordhøyt beløp på 1,25 milliarder kroner til ordningen om innovasjonsprosjekt i næringslivet (IP-N). Ny rapport dokumenterer at ordningen bidrar til innovasjon og verdiskaping. – Regjeringen vil at... Les mer »
helse forskning

Forskningsrådet: – For svakt statsbudsjett til forskning og innovasjon i 2020

Forskningsrådet er fornøyd med at langtidsplanen følges opp. Den er et godt forskningspolitisk instrument. Samtidig er forskningsbudsjettet for 2020 for svakt sett i forhold til de store omstillingene vi skal gjennom og... Les mer »
reise norge

Forskningsrådet gir 20 millioner til reiseliv og kulturturisme

Forskningsrådet lyser nå ut 20 millioner kroner til forskning innenfor reiseliv og kulturturisme. Forskning og innovasjon er viktige kilder til ny kunnskap, også innenfor reiselivs- og kulturnæringene. Regjeringen vil nå bidra til... Les mer »
nfd

1,2 milliarder til forskning i bedrifter

Aldri før har støtten til innovasjonsprosjekter fra Forskningsrådet vært større. 1,2 milliarder kroner lyses nå ut til bedrifter i hele landet som vil bygge konkurransekraft og løse samfunnsutfordringer gjennom forskning. – Innovasjon... Les mer »