troms

COWI skal prosjektere Marine Harvests nye settefiskanlegg i Troms

Anlegget skal bli et moderne RAS-anlegg, basert på den nyeste resirkuleringsteknologien tilgjengelig for å effektivisere vannbehovet. Anlegget vil kunne produsere 12 millioner smolt i året. Det nye settefiskanlegget skal bygges på Sandøra... Les mer »
fiskeoppdrett

300 millioner kroner til havforskning

Forskingsrådet er den viktigste forskingspolitiske rådgiveren for regjeringen og departementene og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forsking og innovasjon. Nå lyser Forskningsrådet ut hele 300 millioner kroner til forskningsprosjekter i... Les mer »
sandberg frp

Vil ta bedre vare på rensefisken

Rensefisk lever av å spise lus. Leppefisk og rognkjeks er gode alternativer til kjemisk avlusing, og blitt vanlige innslag i norske oppdrettsanlegg. Nå skal nye regler skal sørge for bedre forhold for... Les mer »
norsk sjømatråd

Strålende torskesesong ga rekordverdier

Norge eksporterte 927 000 tonn sjømat for totalt 31,5 milliarder kroner første tertial. Volumet er på samme nivå, mens verdien økte med 485 millioner kroner eller 2 prosent, sammenlignet med de fire... Les mer »
plast søppel

#havetfrittforplast

Over halvparten av nordmenn sier de bruker mindre plast enn før, viser en spørreundersøkelse gjort på oppdrag fra sjømatnæringen. Denne uka gjennomføres det strandrydding langs hele norskekysten. Det store engasjementet viser at... Les mer »
calanus

Får støtte fra Norges Forskningsråd og trapper opp forskningsaktiviteten

Tromsøbaserte Calanus har fått innvilget millionstøtte fra Norges Forskningsråd og Regionale Forskningsfond Nord-Norge, og kan realisere forskningsprosjekter som gir store ringvirkninger langs kysten av Nord-Norge. Calanus har fått med seg mye kompetanse... Les mer »
bymuseet

Bymuseet i Bodø satser på flere utstillinger

Bymuseet i Bodø ble startet i 1888 som Bodø Fiskerimuseum, senere Nordlandsmuseet, og er Nord-Norges nest eldste og Nordlands eldste museumsbygg. Museet har vært stengt i en lengre periode grunnet modernisering –... Les mer »
fisk

To nye Nordlands-kommuner kan få kystfiskekvote

Kystfiskekvoten blir ofte kalt «samekvota» da det er en følge av Kystfiskeutvalgets innstilling i 2012 om urfolksrettigheter knyttet til fiske. Og går det som Sametinget ønsker, vil fiskere fra Senja og to... Les mer »
indonesia

Per Sandberg ønsker fortgang i Indonesia-forhandlinger

Fiskeriminister Per Sandberg håper på fremdrift i frihandelsforhandlingene med Indonesia. Onsdag møtte han indonesiske myndigheter i Jakarta. Fiskeriministeren hadde i går politiske samtaler i Jakarta. Et viktig tema for møtene var forhandlingene... Les mer »
mat middag

Nesten bare godt voksne spiser fisk

Den yngre generasjonen har valgt bort fisken, til tross for at de synes den smaker godt. Dagens produkter passer ikke inn i de unges spisevaner, viser studie. Fiskekonsumet i Norge har gått... Les mer »