fengsel

260 innsatte løslatt fra fengsel før tiden

Som ledd i arbeidet med å hindre koronasmitte i fengslene er til nå 260 innsatte løslatt fra fengsel tidligere enn hva de i utgangspunktet skulle ha vært. Kriminalomsorgsdirektoratet besluttet mandag 16. mars... Les mer »
fengsel

Sivilombudsmannen: Må redusere isolasjon i fengslene

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger er kritisk til den utstrakte isoalsjonen av innsatte i norske fenglser. I dag kom FN med kritkk av Norge for dette. Justismyndighetene må nå sørge for at soningsforholdene... Les mer »