felleskjøpet

Felleskjøpet styrker satsingen på potet- og grønnsaksprodusenter

Potet- og grønnsaksproduksjon er en viktig del av norsk landbruk. Økt fokus på kortreist og bærekraftig matproduksjon er avgjørende for å sikre selvforsyningsgraden i Norge. Felleskjøpet Agri har besluttet å ta en... Les mer »
Felleskjøpet Agri

Nå er nyheten Havrebar kommet til Felleskjøpet i Bodø

For første gang lanserer samvirkekonsernet mat under egen merkevare. Nå er nemlig den nye FK Havrebar kommet ut i alle Felleskjøpets nesten 100 butikker i Norge. – Dette er starten på det... Les mer »
Felleskjøpet

Økt lønnsomhet i kornproduksjonen er nødvendig

– Norsk mattrygghet er avhengig av at norske kornprodusenter ikke gir opp. Nå trenger vi kompensasjon for økte kostnader og bedre lønnsomhet, sier Anne Jødahl Skuterud i Felleskjøpet Agri i et innspill... Les mer »
felleskjøpet

Sterke tall fra Felleskjøpet Agri i 2019

Felleskjøpet Agri oppnår rekordomsetning i 2019 og flere forretningsområder viser gode resultater i krevende markeder. Konsernets resultat preges fortsatt negativt av tørkesommeren landbruket opplevde i 2018. Konsernet Felleskjøpet Agri økte omsetningen i... Les mer »
bakervarer

Forskningsrådet støtter Felleskjøpets kornsatsning

Forskningsrådets program Innovasjonsprosjekter i næringslivet tildeler Felleskjøpet Agri 10,2 millioner kroner. Midlene går inn i et større prosjekt som skal sikre sporbarhet, datafangst og bærekraftig produksjon av norsk korn. Norsk korn er... Les mer »
felleskjøpet

Streiken i Felleskjøpet er over

De ansatte som har vært i streik, gikk tilbake på jobb fra arbeidstidens begynnelse onsdag morgen 25. september. Løsningen innebærer at Negotias medlemmer får et lønnsoppgjør på 3,2 prosent per 1.april 2019,... Les mer »
felleskjøpet

Negotia avviser nye forslag fra Felleskjøpet på å løse streiken

I helgen har Felleskjøpet tatt nye initiativ overfor Negotia for å komme til en løsning som kan få slutt på streiken. Fremfor å komme Felleskjøpet i møte svarte Negotia med ytterligere nye... Les mer »
felleskjøpet

Frykter alvorlige konsekvenser for dyrevelferden

Felleskjøpet er ikke lenger leveringsdyktig på fôrleveranser på Østlandet. Mandag vil det være manko på 500 tonn fôr til slaktekylling og slaktegris ut fra Felleskjøpet Kambo. Dyrevelferden er alvorlig truet. Den pågående... Les mer »
kalkulator

Uforståelig YS-streik i Felleskjøpet

Streiken vil ramme Felleskjøpets virksomhet over hele Norge. Blant annet vil flere butikker, salgsapparat, logistikk og fabrikken på Kambo bli berørt. – Det er uforståelig at et lønnsoppgjør som ble akseptert av... Les mer »
felleskjøpet agri

Bra tall for Felleskjøpet Agri første halvår 2019

Felleskjøpet Agri hadde i første halvår 2019 en omsetningsvekst på 112 millioner kroner sammenlignet med første halvår 2018. Konsernets resultat før skatt hittil i år endte på 307,2 millioner kroner. Fjorårets tørkesituasjon... Les mer »