eksportkreditt

Flere bransjer vurderer eksportfinansiering

Stort mangfold i søknadsmassen til Eksportkreditt Norge viser at stadig flere bransjer vurderer eksportfinansiering. Søknadsmassen i første kvartal 2019 lå på omtrent tilsvarende nivå som de foregående kvartalene. Eksportkreditt Norge mottok totalt... Les mer »