eiendom

Kommunale boliger: 15 kommuner i Nordland bruker denne nyvinningen

Kommunene Alstahaug, Bindal, Bodø, Brønnøy, Dønna, Fauske, Grane, Hemnes, Leirfjord, Lurøy, Rana, Vefsn, Vevelstad, Værøy og Vågan har nylig begynt å bruke Kobo for å lette prosessen med å søke, tildele og... Les mer »
nfk

LESERINNLEGG: Bodø2024, verdiløst drømmeri?

Hvorfor mener nordmenn at kultur er verdiløst? Kan det være den kjølige lufta som gjør oss både fysisk kalde og følelseskalde? Eller har vi nok med å overleve i nordlige strøk, og... Les mer »
landbruksdir

Millioner kroner til tømmerkaier i Nordland

Seks tømmerkaier langs hele norskekysten deler årets bevilgning. Kaier med høyt utskipingsvolum, samt geografisk fordeling er prioritert. En del av prosjektene sliter med kostnadsøkninger. I 2022 ble det skipet ut om lag... Les mer »
Foto: Senterpartiet

Regjeringen reduserer skjemavelde: – Vil gjøre det lettere for næringslivet

Regjeringen foreslår en bevilgning på 30 millioner kroner til oppstart av prosjektet Brukervennlige registertjenester.  − Det er viktig å forenkle skjemaer og byråkrati for norsk næringsliv. Brønnøysundregisteret er helt avgjørende med sin kompetanse... Les mer »
nfk

Flere fylkesveger i Nordland stenges grunnet vedlikehold

Det skal gjennomføres tyngre vedlikehold på FV 7224 Dalbotn, FV 7222 Grøttheim og FV 7234 Torget, opplyser Nordland fylkeskommune. Arbeidet skjer i uke 33-43 og vil medføre en del trafikkavvikling.  Torgveien i... Les mer »
statskog

Friluftslivet i Nordland får hjelp

Fjellmedisinsk kurs, søppelrydding, discgolf, treretters uteservering, arboret og torvgamme får nå støtte fra Statskog. Det gjør også 100 andre friluftsprosjekt landet rundt. Etter vårens søknadsrunde er det nemlig klart hvilke prosjekt som... Les mer »
multiconsult

Planlegger landbasert oppdrettsanlegg i Brønnøy

Helgeland Miljøfisk AS har inngått avtale med Multiconsult for å ta neste steg i prosessen for å etablere et landbasert oppdrettsanlegg på Toft utenfor Brønnøysund. – Multiconsult skal nå gå i gang... Les mer »
båter

Støtte til tømmerkai på Gårdsøya i Brønnøy

Fylkesrådet bevilger fire millioner kroner til byggingen av tømmerkai på Gårdsøya i Brønnøy, opplyser Nordland fylkeskommune. – Fylkesrådet ønsker å bidra til at skogbruksnæringen i Nordland får bedre rammebetingelser. Skogbruksnæringa i denne... Les mer »
statens vegvesen

Torghatten høststengt for ferdsel fra 30. august til 8. oktober

Grunnet skredsikringsarbeider i turistattraksjonen Torghatten blir stisystemet stengt for besøkende i seks uker fra mandag 30. august til fredag 8. oktober 2021. Området med sitt karakteristiske hull gjennom fjellet vil under denne... Les mer »
statsforvalteren i nordland

Stort behov for flere verger i Nordland

Statsforvalteren i Nordland har et stort behov for verger i fylket. Det gjelder særlig for kommunene i Vesterålen, Vest-Lofoten, Salten unntatt Bodø, og kommunene Brønnøy, Hattfjelldal, Hemnes og Herøy. De fleste verger... Les mer »