nfk

Flere fylkesveger i Nordland stenges grunnet vedlikehold

Det skal gjennomføres tyngre vedlikehold på FV 7224 Dalbotn, FV 7222 Grøttheim og FV 7234 Torget, opplyser Nordland fylkeskommune. Arbeidet skjer i uke 33-43 og vil medføre en del trafikkavvikling.  Torgveien i... Les mer »
statskog

Friluftslivet i Nordland får hjelp

Fjellmedisinsk kurs, søppelrydding, discgolf, treretters uteservering, arboret og torvgamme får nå støtte fra Statskog. Det gjør også 100 andre friluftsprosjekt landet rundt. Etter vårens søknadsrunde er det nemlig klart hvilke prosjekt som... Les mer »
multiconsult

Planlegger landbasert oppdrettsanlegg i Brønnøy

Helgeland Miljøfisk AS har inngått avtale med Multiconsult for å ta neste steg i prosessen for å etablere et landbasert oppdrettsanlegg på Toft utenfor Brønnøysund. – Multiconsult skal nå gå i gang... Les mer »
båter

Støtte til tømmerkai på Gårdsøya i Brønnøy

Fylkesrådet bevilger fire millioner kroner til byggingen av tømmerkai på Gårdsøya i Brønnøy, opplyser Nordland fylkeskommune. – Fylkesrådet ønsker å bidra til at skogbruksnæringen i Nordland får bedre rammebetingelser. Skogbruksnæringa i denne... Les mer »
statens vegvesen

Torghatten høststengt for ferdsel fra 30. august til 8. oktober

Grunnet skredsikringsarbeider i turistattraksjonen Torghatten blir stisystemet stengt for besøkende i seks uker fra mandag 30. august til fredag 8. oktober 2021. Området med sitt karakteristiske hull gjennom fjellet vil under denne... Les mer »
statsforvalteren i nordland

Stort behov for flere verger i Nordland

Statsforvalteren i Nordland har et stort behov for verger i fylket. Det gjelder særlig for kommunene i Vesterålen, Vest-Lofoten, Salten unntatt Bodø, og kommunene Brønnøy, Hattfjelldal, Hemnes og Herøy. De fleste verger... Les mer »
sykehus doktor

23 smitte-tilfeller i Brønnøy

148 er i karantene som følge av smitte-tilfellene i Brønnøy. Ordføreren beskriver en vanskeleg situasjon, og vil stenge ned i minst en uke. Ordførar i kommunen, Eilif Trælnes, sier en nedstenging er... Les mer »
ambulansebil

Alvorlig trafikkulykke ved Brønnøy – Flere personer til sykehus

Politiet fikk en melding om trafikkulykke ved Vandalsvikvatnet i Brønnøy der to personbiler var involvert i 14-tiden søndag. Tre personer skal ha vært involvert i ulykken. Bilene blokkerte begge kjørefelt, så veien... Les mer »
natur snø

Ingen grensejustering mellom Brønnøy og Sømna

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har vedtatt at det ikke skal gjennomføres en grensejustering mellom Brønnøy og Sømna kommuner. Fylkesmannen i Nordland sendte sin tilrådning til KMD i september i år med med... Les mer »
ratt subaru

Trafikkulykke ved Tosentunnelen i Nordland

Politiet rapporterer om en trafikkulykke ved Tosentunellen i Nordland natt til mandag. Det skal være en bil med to personer involvert i ulykken. Nødetatene rykket ut til ulykkesstedet. Begge personene virker ikke... Les mer »