Styrker arbeidet mot fiskerikriminalitet

Nærings- og fiskeridepartementet

Å forebygge og bekjempe fiskerikriminalitet både nasjonalt og internasjonalt er et av regjeringens satsningsområder. Nå styrker Nærings- og fiskeridepartementet dette arbeidet med en egen seksjon som skal jobbe med forebygging av fiskerikriminalitet.

– Fiskerikriminalitet er mer enn ulovlig fiske. Det er ofte en form for multikriminalitet som omfatter økonomisk kriminalitet og grov utnyttelse av arbeidskraft. Det er ofte grensekryssende og svært godt organisert. Det krever at myndighetenes innsats for å stanse fiskerikriminalitet også er godt organisert, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). 

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

– Regjeringen har gjennom flere år ledet an i den internasjonale kampen mot fiskerikriminalitet. Vi gjennomfører nå en reform av den nasjonale fiskerikontrollen, og samtidig vil vi samle og styrke departementets arbeid på dette feltet. Dette er et viktig arbeid for en stor sjømatnasjon som Norge, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

En viktig oppgave for den nye seksjonen blir å gjennomføre den nasjonale reformen av fiskerikontrollen, og følge opp den internasjonale satsingen mot fiskerikriminalitet.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

Den nye seksjonen vil legge til rette for at kunnskap kan bygges og deles mellom næringen og myndighetene på den ene siden, og mellom de ulike kontrolletatene på den andre siden. Det vil også bli en kobling til politiet, både nasjonalt og internasjonalt.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.