Strømrasjonering i vinter: Statnett anbefaler strømtiltak for vinteren

hus vinter

Statnett la nylig fram sin anbefaling av tiltak som vil bidra til energisikkerhet gjennom vinteren.

NVE har bedt Statnett utrede tiltak for å møte svært anstrengte kraftsituasjoner, såkalte SAKS-tiltak. Utredningen, som nå er sendt NVE, vurderer behovet for tiltak for å sikre strømforsyningen vinteren 2022/2023.

Sannsynligheten for rasjonering er fortsatt regnet som lav, men den er til stede dersom det blir kaldt og tørt i Norge samtidig som muligheten for import fra landene rundt oss blir dårligere enn vanlig.

– Alle aktørene i kraftsystemet har et ansvar for å minimere risikoen for strømrasjonering. Det er viktig at vi nå spiller på lag, og utformer tiltak som styrker forsyningssikkerheten, sier Statnetts konsernsjef Hilde Tonne. 
– Vi må dra nytte av vår samlede kompetanse til å forvalte vannkraften og finne rasjonelle måter å redusere forbruket på dersom vi kommer i en anstrengt situasjon i vinter.

Les også:  Barnevernet anmelder foreldre som legger ut sakene sine - Men ikke når de selv annonserer barna

Norge har et velfungerende kraftsystem som normalt gir høy grad av forsyningssikkerhet, med store vannmagasiner som gir energi for vinteren og stor utvekslingskapasitet med flere land. Energiknappheten i Europa og den energikrisen Europa står i kan imidlertid påvirke mulighetene for kraftimport til Sør-Norge den kommende vinteren og sammen med lave vannmagasiner utfordre tilstrekkelig strømforsyning i Sør-Norge våren 2023.

Fram mot våren anbefaler Statnett følgende tiltak for å bedre energisituasjonen og håndtere en mer anstrengt kraftsituasjon dersom det oppstår:

  1. Opprettholde og videreutvikle oppfølgingen av produsentene for å sikre at det holdes igjen tilstrekkelig med vann gjennom tappesesongen
  2. Gjennomføre informasjonskampanjer for å redusere forbruket og innføre konkrete tiltak for å redusere forbruket innen offentlig virksomhet
  3. Inngå avtale om å kunne kjøre Equinors gasskraftverk i Nordhordland, Energiverk Mongstad
  4. Inngå avtaler med industribedrifter om reduksjon i forbruk hvis faren for rasjonering øker utover vinteren (energiopsjoner)
  5. Aktivere energiopsjoner og/eller starte produksjon ved Energiverk Mongstad
Les også:  Seier for frivilligheten: Full momskompensasjon i 2022

– Det er flere tiltak som kan forbedre energisikkerheten i Sør-Norge fram til vårsmeltingen, men det er viktig at tiltak gjennomføres på en måte som sikrer at det ikke medfører utilsiktede følger i markedet. Dette tilsier bruk av flere tiltak og virkemidler i kombinasjon, sier Hilde Tonne.

– Det er et viktig prinsipp at det er markedsaktørene som har hovedansvaret for å minimere sannsynligheten for at vi havner i en situasjon med rasjonering. Nye tiltak som innføres for å forbedre dagens situasjon bør ta utgangspunkt i dette prinsippet, avslutter Tonne.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.