Støtte til tømmerkai på Gårdsøya i Brønnøy

båter

Fylkesrådet bevilger fire millioner kroner til byggingen av tømmerkai på Gårdsøya i Brønnøy, opplyser Nordland fylkeskommune.

– Fylkesrådet ønsker å bidra til at skogbruksnæringen i Nordland får bedre rammebetingelser. Skogbruksnæringa i denne delen av Nordland vil ha stor nytte av at det blir etablert en tømmerkai i området, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland.

– God infrastruktur er ofte helt avgjørende for bedriftsetableringer og bedriftsutvikling. Derfor er kaier og utnytting av kaiareal viktig i utvikling av kommunenes næringsvirksomhet. Kaiprosjekter medfører ofte betydelige investeringer og er tunge løft for enkeltkommuner. Derfor går vi inn med støtte til slike prosjekt rundt i Nordland gjennom virkemiddelordningen «Tilskudd til kommunal infrastruktur», sier fylkesråd Haukland.

Les også:  – Burde latt Norwegian styrke Widerøe

Den nye tømmerkaia planlegges om lag 70 meter sør for eksisterende kaianlegg, med lag 50 meter kailengde på om lag og tilstrekkelig dybde. Lokaliseringen vil gi god avstand og manøvreringsareal ved fortøyning av større skip til eksisterende kai, samtidig som trevirke kan lastes fra ny kai. Det legges opp til etablering av baklager for ca. 4-6 000 m3 trevirke.

Den nye kaia er kostnadsberegnet til 22,7 millioner kroner.

Les også:  Harila er årets vekstskaper i Nord-Norge

– Dette var en god nyhet. Vi setter veldig stor pris på dette bidraget fra fylkesrådet til etableringen av tømmerkaia. Det vil betyd mye for kommunen og næringslivet her i Brønnøy. Tømmernæringa har uten tvil et stort potensial på Helgeland, og etableringen av ny kai vil kunne utløse dette potensialet, sier en glad ordfører i Brønnøy, Eilif Kristian Trælnes.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.