Stortinget behandler grunnlovsforslag

Stortinget

Torsdag 12. januar behandler Stortinget flere grunnlovsforslag. Blant forslagene er at Stortinget skal tre sammen tidligere og å åpne for å fremme borgerforslag på Stortinget.

Grunnlovsendringene må vedtas med 2/3 flertall, og 2/3 av representantene må være til stede når vedtaket fattes. Grunnlovsendringer trer i kraft straks, altså også før de er kunngjort, med mindre Stortinget bestemmer noe annet.

Dette er grunnlovsforslagene som blir behandlet torsdag:

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

• Forslag om at folk kan fremme borgerforslag på Stortinget, om innbyggerinitierte folkeavstemninger og folkeforslag og folkeavstemninger.

• Forslag om å fullføre skillet mellom staten og Den norske kirke

• Forslag om å oppheve odels- og åsetesretten

• Forslag om at Stortinget trer sammen tidligere

• Forslag om at Norge skal ha egen valuta

• Forslag om bestemmelsen av Opplysningsvesenets fond

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

• Forslag om grunnlovsfesting av Norges Banks representantskap

Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge. Dersom lover eller andre rettskilder er i strid med den, må disse vike. Da Grunnloven ble vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll 17. mai 1814 inneholdt den 110 paragrafer. I dag er det 121 paragrafer i Grunnloven.

Forslagene som blir behandlet torsdag ble lagt frem i ett av de tre første årene i forrige stortingsperiode. Deretter har de blitt behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.