Større godsterminal på Fauske – Dobler antall godstog i nord på fire år

bane nor

Utvidelsen av terminalen på Fauske gir en sterk økning i gods på Nordlandsbanen. Det er gode nyheter for miljøet og veitrafikken; ett enkelt godstog erstatter 30 lastebiler.

Byggingen av terminalen startet i september 2020. Mandag 22. november var det klart for åpning, et halvt år før planen og 20 millioner kroner under budsjettet, som totalt var på 160 millioner kroner.

Det satte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård tydelig pris på. Han fortalte at regjeringen har store ambisjoner for godstrafikken på bane, og lovet en offensiv og fremtidsrettet satsing:

– Vi vil legge til rette for at jernbanen kan ta en større andel av godstrafikken. Å styrke godskapasiteten på bane gir flere fordeler: Lavere klimagassutslipp, bedre fremkommelighet på veiene og bedre trafikksikkerhet. Svevestøv og mikroplast er heller ikke et problem på jernbanen, sa Nygård, til de frammøtte på Fauske terminal.

Les også:  Høyteknologisk industrieventyr på Hamarøy

Områdedirektør Thor Brækkan i Bane NOR er glad for at prosjektet er gjennomført på en god måte.

– At utbyggingen er ferdig før vi planla og til en lavere pris, er vi stolte av. Nå kan vi ta imot mer klimavennlig og bærekraftig godstransport fra dag én, sier Brækkan.

I 2022 vil det kunne gå dobbelt så mange godstog på Nordlandsbanen som i 2019. Det er denne ønskede økningen som har skapt behovet for en styrking av terminalen i Fauske.

Les også:  Vil ha luft under vingene på grønn luftfart i Nordland

Her har Bane NOR forlenget spor til lasting og lossing av gods, bygget ut kryssingsspor – så tog kan kjøre forbi hverandre, og forlenget plattformene – så stasjonen kan ta imot lengre tog med flere vogner, enten de frakter folk eller varer.

Det skjer for tiden mye i nord. Vi jobber med å forlenge kryssingsporene i Mo i Rana, på Dunderland og i Bodø. Alle disse prosjektene skal bidra til å styrke godstrafikken, og vil stå ferdige før vi tar i bruk det nye digitale signalsystemet (ERTMS) på strekningen Grong-Bodø i slutten av oktober 2022.

Les også:  – Dropp Nord-Norgebanen

Fra 2020 til 2022 er det bevilget halvannen milliarder til investeringer, oppgraderinger og fornyelser av Nordlandsbanen.

– Vi har modernisert og oppgradert strekningen. Nordlandsbanen er blitt mer robust og er klar for fortsatt vekst i trafikken, særlig er vi rustet for mer klimavennlig godstransport, sier Brækkan.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.