– Stolt over Hamarøy hotell

nfk

Tirsdag fikk Hamarøy Hotell den regionale Mangfoldsprisen.  – Jeg er glad for at nettopp Hamarøy hotell fikk denne prisen. Hotellet har ansatte fra elleve forskjellige land og fire kontinenter, og har vært en klar stemme mot diskriminering i den offentlige debatten, sier fylkesråd Linda Helen Haukland.

Mangfoldsprisen deles ut til virksomheter som har utmerket seg ved fremragende bruk av innvandreres kompetanse. For region Nord- og Midt-Norge vant Hamarøy Hotell i kategorien «små virksomheter».  

I juryens begrunnelse heter det:

-På Hamarøy hotell har 2/3 av de ansatte utenlandsk bakgrunn. Daglig leder har selv utenlandsk bakgrunn. Mangfoldet har bidratt til at virksomheten har blitt mer konkurransedyktig i forhold til andre bedrifter når det gjelder språk og kommunikasjon med utenlandske kunder. «Vi tenker ikke alle likt. Det skaper nye ideer og kreativitet, så det er absolutt bare fordeler her», sier daglig leder Simona Aasjord. Virksomheten satser på sosiale arrangementer for ansatte. Arbeidsmiljøet er preget av flat struktur og trivsel, med et sykefravær på 0,8 %. Virksomheten tilbyr både språktrening og arbeidspraksis for flyktninger og innvandrere gjennom NAV, samt arbeidstrening for andre kandidater fra NAV. Virksomheten tar aktive grep for å være synlig og åpen om mangfold, og tar sterk avstand fra diskriminering og fokuserer på de gode historiene. Dette deler de åpent i sosiale medier, og er heller ikke redd for å gå ut i media. Juryen vil berømme virksomheten for sitt mot og aktive arbeid for å skape kulturendring både internt i bedriften, men også i samfunnet. Det krever mye å endre normer og kultur i samfunnet, sier juryleder og seniorrådgiver i Trøndelag fylkeskommune, Tove Stavrum.

Les også:  Skryt og penger til inkludering av unge i Saltdal

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av kompetanse i arbeidslivet. Prisen skal løfte frem suksesshistorier, inspirere arbeidsgivere og skape større bevissthet om verdien av et mangfoldig arbeidsliv. Libe Rieber-Mohn, direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), mener prisen er viktig fordi undersøkelser viser at arbeidsgivere som oftest ser etter folk som passer inn i eksisterende organisasjonskultur og som i stor grad er lik seg selv eller de andre som jobber der.

Les også:  Trafikksikkerhetsmidler til Salten

– Det er viktig at arbeidsgivere er seg bevisst på at dyktige ansatte ikke består av én homogen gruppe. Hvis ikke kan norsk arbeidsliv gå glipp av viktige perspektiver og løsninger som gjør oss mindre konkurransedyktige, sier Rieber-Mohn.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.