Statsbygg skal finne nytt deponi for radioaktivt avfall

radioaktiv

Statsbygg har innstilt WSP Norge AS til å utrede nytt kombinert lager og deponi for radioaktivt avfall (KLDRA).

Norges nåværende lager og deponi for radioaktivt avfall er i ferd med å fylles opp. Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har derfor bedt Statsbygg utarbeide funksjonsbeskrivelser, lokaliseringsanalyse og kostnadsoverslag for et nytt.

Fire konsulentteam meldte inn tilbud i den åpne anbudskonkurransen Statsbygg lyste ut i januar. Tilbudene kom fra Rambøll Norge AS, WSP Norge AS, Norconsult AS og DNV GL AS.

– Det var meget høy kvalitet og faglig nivå på tilbudene vi fikk inn. WSP Norge AS er totalt sett vurdert sterkest på kompetanse og relevante referanseprosjekter, de har sterkest oppgaveforståelse og er blant de laveste på timepris, sier prosjektleder Anette Røssum Bastnes i Statsbygg.

Les også:  Krise: Nedgangen i byggevarehandelen fortsetter

Solid kompetanse
WSP er et internasjonalt anerkjent rådgiverselskap med over 40.000 ansatte. De kan blant annet vise til en rekke prosjekter med dypdeponering i geologiske avfallsdeponier og radioaktiv avfallshåndtering i blant annet Frankrike og Storbritannia. De har også bistått utredningsarbeidet knyttet til det britiske geologiske avfallsanlegget de siste 15 årene.

– Det tilbudte teamet er tverrfaglig sammensatt med solid kompetanse og erfaringer innen det nukleære og geologiske feltet, sier Bastnes.

Les også:  Kirkens bymisjon vant Bodø kommunes miljøpris 2023

Meddelelse om innstilling ble sendt alle tilbyderne 13. april og karensperioden er frem til 23. april. Statsbygg har til hensikt å inngå kontrakt rett etter dette.

Starter arbeidet
WSP Norge AS vil etter kontraktsinngåelsen gå i gang med å utrede hvordan anlegget i grove trekk kan utformes, finne egnede områder der det kan bygges og beregne hvor mye det kan komme til å koste. Statsbygg skal etter planen levere utredningen til NFD våren 2019.

Les også:  Feil oversettelse banet vei for sjødeponi

Det anbefales i oppdraget å bruke KLDRA Himdalen som modell for det nye lageret og deponiet. Det skal letes etter egnede områder i hele landet. En utvidelse av dagens anlegg i Himdalen skal også vurderes.

Etter planen skal utredningen etter sommeren begynne å se nærmere på konkrete lokaliseringer og vurdere hvorvidt de kan egne seg.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.