Staten har solgt seg ut av SAS

fly nordland

Nærings- og fiskeridepartementet har solgt sine 37,8 millioner aksjer i SAS for om lag 597 millioner kroner. Etter salget eier ikke staten lenger aksjer i selskapet.

– Regjeringen har lenge vært tydelig på at staten ikke er langsiktig eier av SAS. Stortinget har i flere omganger gitt regjeringen fullmakt til å selge seg ut av selskapet. Den fullmakten har vi nå benyttet oss av, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Om morgenen 27. juni 2018 solgte den norske stat 37,8millioner ordinære aksjer i SAS AB. Dette tilsvarer 9,88 prosent av aksjene i selskapet.

Les også:  Streikefare i Avinor fra onsdag

Auskjon
Salget ble gjort gjennom en auksjonsprosess gjennomført kvelden 26. juni. Prisen per aksje ble fastsatt til 17,25svenskekroner. Staten mottar totalt om lag 597millioner norske kroner for aksjene. Kjøperne av aksjene inkluderer investorer fra Norge og fra utlandet.

– SAS har hatt en positiv utvikling i det siste, og jeg har stor tro på at selskapet vil arbeide målrettet for å ytterligere forbedre sin konkurranseposisjon. Vi mener dette er et godt tidspunkt å selge seg ut av selskapet på, sier Røe Isaksen.

Les også:  Streikefare i Avinor fra onsdag

Staten har siden 2014 klassifisert SAS som et kategori 1-selskap. Det innebærer at staten ikke har hatt andre mål for eierskapet enn det rent forretningsmessige, altså høyest mulig avkastning over tid. Regjeringen har i hele denne perioden hatt fullmakt til å selge seg ut av selskapet.

Vil ikke påvirke driften
– Det er ingen grunn til å tro at endret eierskap vil påvirke arbeidsplasser, rutenett eller andre operasjonelle forhold i selskapet. Dagens struktur er allerede resultatet av kommersielle vurderinger fra selskapet, og ikke av statlig eierskap, sier Røe Isaksen.

Les også:  Streikefare i Avinor fra onsdag

Nordea, Pareto og UBS har vært finansielle tilretteleggere ved planleggingen og gjennomføringen av transaksjonen. Swedbank og Advokatfirmaet Wiersholm har vært henholdsvis finansiell og juridisk rådgiver i forbindelse med transaksjonen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.