Stabilt lav ledighet i Nordland

nav bodø

Ved utgangen av september er det 1 412 helt ledige arbeidssøkere i Nordland. Dette utgjør 1,2 prosent av arbeidsstyrken. Nordland har sammen med Trøndelag lavest ledighet av fylkene.

I tillegg til de helt ledige er det 745 delvis ledige og 331 arbeidssøkere på tiltak. Dermed er det registrert totalt 2 488 arbeidssøkere i Nordland, som utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Nedgangen det siste året gjelder for alle alders- og yrkesgrupper.

Arbeidsledigheten i Nordland er svært lav og nedgangen fortsetter i september på tross av mørke skyer i form av renteoppgang, økte strøm- og matvarepriser og internasjonale uroligheter. Fra alle deler av næringslivet meldes det om store utfordringer knyttet til rekruttering av arbeidskraft.

Les også:  Anbefaler ikke utbygging av Nord-Norgebane

– Strømpris har nok større innvirkning på næringsliv og folks lommebok enn renteøkningen foreløpig representerer. Derfor ser vi fortsatt gode tider i Nordland, sier direktør ved NAV Nordland, Cathrine Stavnes.

– Bedriftenes rekrutteringsutfordringer kan avhjelpes dersom virksomhetene tenker utradisjonelt og vurderer andre grupper arbeidstakere enn de hittil har gjort.

Arbeidssøkerne er en mangeartet gruppe med ulik alder og bakgrunn, men innvandrerne er sterkt overrepresentert. Disse utgjør hele 36 prosent av de helt ledige i Nordland, men bare 10 prosent av befolkningen. På nasjonalt nivå er hele 46 prosent av arbeidssøkerne innvandrere, mens de utgjør 15 prosent av befolkningen totalt for landet.

Les også:  Ny biskop i Sør-Hålogaland: – Vi skal lære av Bodø/Glimt

– Utdanningsnivået blant de arbeidssøkende innvandrerne står ikke tilbake for de norske arbeidssøkerne, sier Stavnes. – Tvert imot er det større andel med høyere utdanning blant arbeidssøkende innvandrere enn for ikke-innvandrere. For virksomheter med rekrutteringsbehov kan det derfor være gull å finne blant arbeidssøkere med god kompetanse. Vi anbefaler arbeidsgivere å synliggjøre sine stillinger ved å registrere dem på www.arbeidsplassen.no.

Hele 20 av fylkets kommuner har 1,0 prosent helt ledige eller lavere. Lavest ledighet er det i Hattfjelldal kommune, mens Værøy har fylkets høyeste ledighet. I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 1,0 prosent, Rana 0,9 prosent, Narvik 1,0 prosent og Vefsn 0,8 prosent.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.