Stabilt høyt sykefravær i Nordland

nav bodø

Det legemeldte sykefraværet var på 6,1 prosent i 2. kvartal 2022 i Nordland. Dette er en økning på 0,3 prosent fra samme kvartal i fjor.

Sykefraværstallene for Nordland viser at legemeldt fravær er stabilt høyt i fylket. Det er marginale endringer sammenlignet med fraværet for samme kvartal 2021. Den største positive endringen finner vi på Helgeland, i Rana og omkringliggende kommuner. Her har både Rana, Hemnes og Nesna hatt en betydelig nedgang i sykefraværet på henholdsvis 3,5 prosent, 24,4 prosent og 24,6 prosent.  

Les også:  Dronebase på Andøya: – Et kjempeløft for forsvaret

– Nedgangen i Rana med omegn er gledelig og viser at det finnes muligheter for et lavere sykefravær i de tallene vi har, sier Petter Bugge Richardsen, avdelingsdirektør ved NAV Nordland. – Målrettet arbeid over tid hos arbeidsgivere, i god samhandling med aktørene rundt, er et godt utgangspunkt for å oppnå gode resultater. 

Nordland har, sammen med Troms og Finnmark, det høyeste sykefraværet i landet. Oslo har hatt størst økning av alle fylkene, men har fortsatt det laveste sykefraværet med 4,3 prosent. Landet som helhet hadde et sykefravær på 5,2 prosent, en økning på 1,8 prosent. Til sammenlikning er økningen i Nordland 0,3 prosent fra samme kvartal i fjor.

Les også:  Oppgraderer Steigentunnelen

Totalt antall tapte dagsverk i 2. kvartal i Nordland var 354 900. Størst andel er knyttet til muskel- og skjelettlidelser på 126 000 tapte dagsverk, som utgjør 35,5 prosent. Deretter følger diagnosegruppen psykiske lidelser med 86 000 tapte dagsverk (24,2 prosent).

I de store bykommunene Bodø, Narvik, Rana og Vefsn er det legemeldte sykefraværet henholdsvis 5,9 prosent, 6,8 prosent, 5,8 prosent, og 5,8 prosent. Summen av sykefraværet i disse fire kommunene utgjør omtrent halvparten av alle tapte dagsverk i fylket.  

Les også:  Nesten 1 av 3 ligger søvnløse på grunn av økonomien

Fylkets laveste legemeldte sykefravær finner vi i Hattfjelldal kommune, med 3,6 prosent sykefravær. Høyest legemeldt sykefravær finner vi i Lødingen kommune med 8,5 prosent sykefravær.  

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.