Stabile tall for Avinor i 2019

avinor

Avinors inntekter endte på 11,8 milliarder kroner i 2019, med et resultat på 665 millioner. Driftsinntektene er på nivå med 2018, mens resultatet er om lag halvert på grunn regnskapsmessig avsetning knyttet til fremtidig miljøopprydding ved Avinors brannøvingsfelt.

Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal utgjorde 2 944 millioner kroner sammenliknet med 2 915 millioner kroner i tilsvarende periode i 2018. Driftsinntekter i perioden 01.01 – 31.12.2019 utgjorde 11 785 millioner kroner sammenliknet med 11 724 millioner i tilsvarende periode i 2018. 

Økte salgs- og leieinntekter kompenserte til en viss grad for reduserte trafikkinntekter (avgifter) i fjerde kvartal: 

– Det er viktig for Avinor ikke å belaste våre kunder, passasjerer og flyselskap, med høye avgifter. Dette gjør at de kommersielle tilbudene og derigjennom inntektene blir stadig viktigere for Avinor. Vi er fornøyde med at økte inntekter til en viss grad kompenserer for redusert trafikk og lavere avgifter. Gode og stabile økonomiske rammevilkår er avgjørende for å sikre et godt luftfartstilbud i hele landet, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

Les også:  Slik blir ladesommeren

Avsetninger gir redusert resultat
I 2019 hadde Avinor et resultat etter skatt på 665 millioner kroner sammenliknet med 1 169 millioner kroner for tilsvarende periode i 2018. Resultatendringen skyldtes i hovedsak økte avsetninger til estimerte oppryddingskostnader knyttet til miljøforurensninger ved Avinors brannøvingsfelt.

Sikker og effektiv drift
Gjennom året har gjennomsnittlig regularitet og punktlighet vært henholdsvis 98 prosent og 84 prosent. 

– Det viktigste for Avinor er å levere det flyselskapene, passasjerene og samfunnet forventer av oss – sikker og stabil drift av våre lufthavner. 2019 har vært nok et år uten store driftsforstyrrelser og med punktlighet som er blant de beste i verden. Det norske luftfartssytement, med tett samarbeid mellom flyselskapene, Avinor og de andre aktørene på våre lufthavner, er svært robust og bidrar til at hele landet har et godt tilbud, sier konsernsjefen. 

Les også:  Mange unge har ikke reiseforsikring

Kartlegger skadeomfang av brann
7. januar 2020 brant det i et parkeringshus på Stavanger lufthavn Sola. Brannen antas å ha startet i en eldre dieselbil og utviklet seg raskt til en svært utfordrende brann med store materielle skader, men med ingen alvorlige personskader.

Deler av parkeringshuset kollapset under brannen. Det pågår nå kartlegging av skadeomfanget og planlegging av gjenoppbyggingen av parkeringsanlegget. Bygget var fullverdiforsikret.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.