Sørger for drift av Nordnorsk kunstmuseum i Bodø

Nordland fylkeskommune

Nå legger Nordland fylkeskommune inn driftsmidler for å sikre finansiering av Nordnorsk kunstmuseums planlagte filial i Bodø.

Fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset er svært fornøyd med vedtaket i dag, som forplikter delfinansiering av driften av Nordnorsk kunstmuseum i Bodø.

– Vi har bevilget 1,7 millioner kroner til drift av museet for 2022, og vil gjennom kommende budsjettarbeid søke å innarbeide et årlig driftstilskudd på 2,6 millioner kroner. Det vil sikre at vi kan vise fram all den fantastiske kunsten som bør gjøres tilgjengelig for nordlendingene og tilreisende, sier fylkesråd Christian Torset.

Etter langvarig jobbing, blant annet opp mot nasjonale myndigheter, fikk Nordnorsk kunstmuseum avdeling Nordland, plass i statsbudsjettet.

Les også:  Finnair åpner sommerrute fra Bodø lufthavn til Helsinki

– Nordland fylkeskommunes andel av den regionale finansieringen blir et viktig bidrag for å få liv og aktivitet i det nye kunstsenteret som er planlagt i Bodø. For årene framover vil Nordnorsk kunstmuseum, avdeling Bodø, ha en driftsramme på 12 millioner kroner, der staten er inne med 7,2 millioner kroner årlig, påpeker Torset.

Han mener en avdeling av Nordnorsk kunstmuseum i bodø vil være en viktig kunstinstitusjon, med oppgaver og funksjoner som inngår i en nasjonal infrastruktur på kunstfeltet i Norge. I tillegg vil et slikt kunstmuseum være en arena for fylkets kunstnere til å samhandle med nye aktører og nye nettverk.

Les også:  Ørnes ferjeleie skal oppgraderes

– Kunstmuseet vil være en attraktiv visningsarena for kunstnere fra Nordland, fra landsdelen, men også for kunstnere fra verden forøvrig, underbygger Torset.

Nordnorsk kunstmuseum er tenkt klart til kulturåret 2024, og vil være en viktig arena for Bodø som europeisk kulturhovedstad både i 2024. Torset påpeker at dette ikke minst vil ha like stor betydning for årene etter.

– Det er ingen tvil om at et kunstmuseum i Bodø vil kunne inspirere eksisterende kunstliv i fylket til ny og mer virksomhet. Og samtidig vil museet kunne gi publikum mulighet til å oppleve kunst av kunstnere fra Europa og verden for øvrig. Knyttet til Bodø2024, vil Nordnorsk kunstmuseum spille en viktig rolle som kunstarena både i forkant, under og etter selve hovedstadsåret.

Les også:  2,2 millioner kroner til friskliv, læring, og mestring i Nordland

Torset er også opptatt av at hele kunst- og kulturfeltet vil bli faglig styrket gjennom etableringen av Nordnorsk kunstmuseum i Bodø.

– Et kunstmuseum vil tilføre Bodø og Nordland tung kunst– og museumskompetanse, og vil utgjøre flere attraktive arbeidsplasser i kulturhovedstaden. Museet vil være et attraktivt arbeidssted for spesialiserte profesjonelle, som ellers må finne arbeidsplasser andre steder i landet, med sterkere fagmiljøer og flere etablerte kunstinstitusjoner. Vi ønsker å kunne tilby disse arbeidsplassene også i Nordland.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.