Snart er alle landets arkiv et tasteklikk unna

arkiv nordland

I samarbeid med andre aktører i arkivsektoren, skal Arkivverket etablere og utvikle Digitalarkivet som en felles portal for digital publisering av arkiv. Målet er at alle brukere skal kunne søke og hente fram digitalt innhold i statlige, kommunale og private arkiv fra alle deler av landet.

Norge vil med dette bli det første landet i verden der arkivinstitusjonene uavhengig av forvaltningsnivå tilbys en nasjonal fellesløsning for digital publisering av sine arkiv.

Nettstedet www.digitalarkivet.no har i over 20 år vært en suksesshistorie. Arkivbrukerne har kunnet sitte hjemme i sin egen stue og bruke etatens arkiv. I fjor var det hele 1,6 millioner unike brukere og de besøkte Digitalarkivet 6 millioner ganger.

Nasjonal fellesløsning
– Nå tar vi i Arkivverket et avgjørende skritt videre for å sikre dagens og fremtidens arkivbrukere enda bedre tilgang til samfunnets arkiverte dokumentasjon, sier riksarkivar Inga Bolstad. Det skal skje gjennom å videreutvikle Digitalarkivet til å bli en landsdekkende portal for publisering av digitaliserte arkiv, uavhengig av opphav eller oppbevaringssted.

Les også:  Vil flytte rusbehandling av barn fra barnevern til helsevesenet

Starten på utviklingen av www.digitalarkivet.no til en nasjonal publiseringskanal for arkiv markeres 3. desember i riksarkivbygningen i Oslo ved at kulturminister Trine Skei Grande legger ned den digitale grunnsteinen.

Lager selvbetjeningsløsning
Konkret arbeides det nå med å lage en selvbetjeningsløsning for alle landets arkivinstitusjoner slik at de selv kan publisere sine digitaliserte arkiv i Digitalarkivet. Dette er likevel bare første byggetrinn i å gjøre Digitalarkivet til hovedinngangen til samfunnets arkiv, enten de er offentlige eller private.

Les også:  Samsung lanserer AI-PC: Galaxy Book4 Edge

Neste byggetrinn vil omfatte alle arkiv uavhengig av hvilket medium eller format de er skapt i, så som audiovisuelt og digitalt skapt arkivmateriale. I løpet av 2019 skal derfor alle som oppbevarer arkiv ha fått tilbud om å bruke Digitalarkivet som sin publiseringskanal for digitaliserte arkiv.

Revolusjonerende muligheter
Utvikling av Digitalarkivet til nasjonal portal for arkiv vil revolusjonere brukernes muligheter til å finne både rettighetsdokumentasjon, informasjon og kulturarv på ett og samme sted. En forsker som skal bruke arkiv fra kommunal, regional og statlig sektor slipper ikke bare å oppsøke arkivinstitusjoner i ulike deler av landet, hun slipper også å lete på mange ulike nettsteder. Det vil åpne seg mange muligheter for å sammenligne arkivinnhold fra offentlig og privat sektor, ulike bedriftsarkiv, søknader fra kommunalt nivå – og helt opp til ankebehandling i departementene. De som vil finne enkeltmenneskers liv i arkivene vil også få en betydelig enklere jobb når alt finnes på ett og samme sted.

Les også:  Nye forslag om krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser

Hvis alle som oppbevarer arkiv tar i bruk Digitalarkivet som sin publiseringskanal vil dette gi både dagens og fremtidens arkivbrukere helt fantastiske muligheter til å følge tidligere tiders befolkning fra vugge til grav, inkludert deres hverdagsliv, arbeidsliv og også se hvordan politiske vedtak fikk innvirkning på livene deres.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.