Slik lykkes barnehagen med en økt andel barnehagelærere

leker barn

Resultater fra et nytt forskningsprosjekt om effekter av en økt andel barnehagelærere i barnehagen, tyder på at hverdagskvaliteten i barnehagene blir bedre med en økt andel barnehagelærere, opplyser Kanvas. Med sine 66 barnehager er Kanvas Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål.

Særlig ble det observert mye godt samspill, det var gode relasjoner mellom barn og ansatte, og det var relativt gode språkmiljøer. Barnehagene i prosjektet rapporterer om en rekke fordeler ved en økt andel, men også om flere alvorlige utfordringer som må løses for at implementering skal bli vellykket.

Les også:  Dette må du vite om usaklig oppsigelse

Funnene skisserer flere forslag til strukturelle og organisatoriske løsninger som er nødvendig for å lykkes med å implementere en økt andel barnehagelærere. 

Hovedspørsmålene som stilles i prosjektet er hvordan barnehager med 50% andel barnehagelærere organiserer seg og hvordan kvaliteten bedres som følge av det. Disse spørsmålene er besvart på forskjellige måter av forskere fra forskningssenteret NORCE, Universitetet i Bergen, OsloMet og barnehagestiftelsen Kanvas. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Bergen kommune, og barnehager fra både barnehagestiftelsen Kanvas og Bergen kommune har deltatt. 

Les også:  Nye tall: Nord-studentene mer fornøyde

Funnene skisserer ulike forslag til strukturelle og organisatoriske løsninger som er nødvendig for å lykkes med å implementere en økt andel barnehagelærere. Blant de klare fordelene opplever barnehagene særlig at det direkte arbeidet med barna styrkes, men også styrkede fagmiljøer og muligheter for fordypning og spesialisering som generelt gir bedre forutsetninger for å nå Rammeplanens mål. Funnene i denne studien viser også at den observerte hverdagskvaliteten blir bedre med en økt andel barnehagelærere, særlig ble det observert mye godt samspill og det var gode relasjoner mellom barn og ansatte.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.