Slik blir de nye permitteringsreglene 1. oktober

jobbsøknad

1. oktober går de midlertidige reglene som er innført under koronapandemien etter planen ut. Her er oversikten over hvordan regelverket da blir, hvis politikerne ikke vedtar å forlenge ordningen.

Det er fortsatt usikkert hva som vil skje med reglene for permittering, men dersom det ikke gjøres endringer går unntaksreglene som er innført under koronapandemien ut i slutten av september.

Fredag hadde arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen et møte med partene i arbeidslivet, uten at det kom noen lovnader om at ordningene skal forlenges, melder NRK.

Ifølge NRK skal arbeidsministeren møte partene i arbeidslivet igjen i dag.

Det er ifølge E24 et flertall på Stortinget for å tvinge regjeringen til å forlenge permitteringsreglene, men det nye Stortinget møtes ikke før 1. oktober. Samtidig har presidentskapet på Stortinget avvist å hasteinnkalle Stortinget til et ekstra møte for å behandle permitteringsreglene, melder NRK.

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa sier det vil bli store konsekvenser dersom den midlertidige «pandemiregelen» som gir arbeidsgiver mulighet til å permittere arbeidstaker uten lønn i mer enn 49 uker opphører 30. september.

Les også:  Disse helserådene gir nordlendinger mest blaffen i

– Hvis denne permitteringsmuligheten ikke blir forlenget, vil de arbeidsgiverne som bruker denne regelen som grunnlag for permitteringen 1. oktober enten måtte betale lønn til den ansatte ved fortsatt permittering eller gå til oppsigelse og betale lønn i oppsigelsestiden. For ansatte som ikke har brukt opp permitteringskvoten på 49 uker, og fortsatt kan permitteres uten lønn etter 1. oktober, vil det også bli noen endringer, sier Simployers jurist.

Gauslaa trekker frem følgende som arbeidsgiver må være klar over ved en endring av permitteringsreglene fra og med 1. oktober:

 • Dersom permitteringen videreføres, må arbeidsgiver betale lønn til arbeidstaker fra og med 1. oktober.
 • Dersom arbeidsgiver sier opp arbeidstaker, må arbeidsgiver betale lønn i oppsigelsestiden selv om det ikke er arbeidsoppgaver til arbeidstaker.
 • Arbeidstaker som sies opp på grunn av mangel på arbeid har fortrinnsrett til ny ansettelse i virksomheten, dersom det skal ansettes noen i stillinger som den oppsagte er kvalifisert for. Perioden med fortrinnsrett er i utgangspunktet 12 måneder, men dersom oppsigelsen gis i perioden frem til 31. desember 2021 pga. virkninger av covid, er tiden med fortrinnsrett 24 måneder. 
 • De ukene arbeidstaker har vært covid-permittert med dagpenger fra NAV, reduserer perioden arbeidstaker kan motta dagpenger fra NAV som arbeidsledig.
  • Eksempel: Maks periode for dagpenger er 104 uker. Dersom arbeidstaker har vært permittert med dagpenger 70 uker i 2020 og 2021, er det bare 34 uker igjen med dagpenger som arbeidsledig. 
 • Dersom arbeidstaker har vært tilbake i jobb og er permittert på nytt etter 1. juli i år, så kan vedkommende være permittert uten lønn i inntil 26 uker i en rullerende periode på 18 måneder. Permitteringsuker før 1. juli skal imidlertid ikke regnes med ved beregningen av disse 26 ukene. Disse arbeidstakerne vil dermed kunne være permittert uten lønn ut over 30. september.
Les også:  Krimekspert Olav Rønneberg til "Åsted Norge"

For arbeidstaker som fortsatt kan være permittert uten lønn etter 30. september, skjer det følgende endringer i reglene for dagpenger fra NAV:

 • Kravet til reduksjonen i arbeidstid økes fra 40 til 50 prosent
 • Kravet til forutgående inntekt siste 12 måneder økes fra 0,75 til 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) og siste 36 måneder økes inntektskravet fra 2,25 til 3 G
 • Regelen om 3 ventedager før dagpenger utbetales gjeninnføres ved nye permitteringer
 • Satsen for dagpenger på inntekt opp til 3G reduseres fra 80 prosent til 62,4 prosent
  • Eksempel: Dersom arbeidstaker hadde en inntekt på 600.000,- de siste 12 månedene før permitteringen, vil dette gi en reduksjon i dagpengeutbetalingen på ca. 4.500,- pr måned.
Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.