Skaper matfat for bier og reduserer klimarisiko i en smekk

grønn byggallianse

Vi står overfor et tap av naturmangfold uten sidestykke, som stiller nye krav til nytenkning hos byggeiere og -utviklere. I B7 Eufemia har KLP Eiendom villblomsteng på taket.

– Naturmangfold er viktig for oss, og flertallet av våre nybygg har grønne tak, forteller miljøsjef i KLP Eiendom Kristian Strømmen.

KLP Eiendom eier B7 Eufemia, som nylig ble BREEAM-NOR-sertifisert med nivå «Excellent». Kronen på verket er villblomstengen på taket.

– Grønne omgivelser på tak og i tilknytning til våre bygg er også noe som våre leietakere setter pris på. Ikke minst er grønne tak med på å fordrøye avrenning fra nedbør, et viktig tiltak for å sikre våre eiendommer mot klimaendringene. Vi ønsker også å gjenåpne Akerselva i forbindelse med vårt byggeprosjekt i Biskop Gunnerus gate, forteller Strømmen.

Les også:  Krever helsehjelp til barnevernsofre

Byer er økosystemer
Da Grønn Byggallianse og FutureBuilt inviterte til frokostmøtet «Kan vi bygge oss til mer natur i byen?» 6. september, slo Ivar Baste fra Miljødirektoratet fast at vi står overfor et tap av naturmangfold uten sidestykke.

– Byer er økosystemer, og vi må bygge opp igjen økosystemene, sa også Rune Skeie fra Asplan Viak.

Vannfordrøyning og matfat for bier
Villblomstengen i B7 Eufemia er ett eksempel på hvordan natur kan integreres i byggene.

Les også:  LESERINNLEGG: Regjeringa med "luftpenger" til landbruket

– Fordeler med engen er at den gir vannfordrøyning mot avløp og at den gir et godt inntrykk fra høyereliggende lokasjoner som andre bygg og f.eks. Ekeberg. Bier beiter på taket og det bidrar ellers til insektmangfold. Brukere av takterrassen setter pris på en nydelig utsikt ut over blomsterengen mot Middelalderparken, forteller Kristian Strømmen.

Engen har så langt kun vært gjennom en sommersesong, og taket/vekstene er ennå i etableringsfase.

Les også:  Den nye trendgrønnsaken: Brokkolini

– Vi har ikke observert ulemper enda. Men vi må observere vekster opp mot beslag på gesims for å forhindre groing under beslag. Observasjonsrunde vil gjennomføres i løpet av høsten for å se etter tegn på dette. Høy vekst kan også gi utfordringer med snø til vinteren dersom vekster ikke legger seg flatt til høsten, sier Strømmen.

Grønn Byggallianse, Nabolagshager og Institutt for naturforskning inviterer 7. oktober til konferansen Det grønne skiftet på Oslos tak.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.