Skandale: Saksbehandlingsfeil kan ha stanset 650 nye arbeidsplasser i oppdrettsnæringen

Viewpoint Seafarm

Nytt innovativt oppdrettsprosjekt kunne gitt 650 nye arbeidsplasser. Nå stanses prosjektet på grunn av saksbehandlingsfeil samtidig som Norge ønsker grønn omstilling og ny vekst. – Da er det oppsiktsvekkende at departementet ikke sender saken til en ny teknisk vurdering sier administrerende direktør Viewpoint Seafarm, Kåre Olav Krogenes.

Selskapet Viewpoint Seafarm har utviklet en teknologi som kan bruke utrangerte borerigger til offshore oppdrettsanlegg for laks. Anlegget vil ligge så langt til havs at problemet med negativ påvirkning av villaksen blir eliminert. I tillegg til at gjenbruk av oljerigger er et positivt klimatiltak i seg selv, vil anlegget basere seg på fornybar energi fra egen vindmølle. Realiseringen av prosjektet er anslått å sysselsette 650 nye arbeidere fra verfts- og leverandørindustrien. Nå er prosjektet stanset.

Les også:  40 millioner kroner til forskning på bærekraftig hav i Nord-Norge

– Vi har en aktuell rigg i opplag nå. Ombyggingen av denne vil sysselsette 650 årsverk uten behov for økonomiske tiltakspakker for kriserammede verft. Vi har tilgjengelig kapital for realisering, men kan ikke realisere anlegget uten at vi har tillatelser til å sette ut fisk, sier Krogenes.

Viewpoint Seafarm søkte om utviklingstillatelser til oppdrettsprosjektet 3. april 2017. 22. juni 2018 avslo Fiskeridirektoratet søknaden med hovedbegrunnelse om at eksponeringsgraden (bølgehøydene) for testlokasjonen ikke var tilstrekkelig til at det var sannsynliggjort at anlegget kunne legges på lokaliteter som var mer eksponert. Avgjørelsen ble påklaget av Viewpoint Seafarm da det det fremgikk av søknaden at uttestingen måtte skje gradvis slik at man hadde nødvendig driftserfaring med anlegget før det gikk lenger ut.

Les også:  The National ute med albumet "Laugh Track"

– Ettersom ordningen med utviklingstillatelser er en ordning for å utvikle ny teknologi er jo  den tekniske vurderingen helt avgjørende, det er jo så og si poenget med hele ordningen sier Krognes.

Til tross for manglende teknisk vurdering sendte direktoratet saken videre til Fiskeridepartementet høsten 2018, og 19. mai 2020 fattet departementet vedtak i saken.

Viewpoint Seafarm har nå klaget inn departementets vedtak på bakgrunn av saksbehandlingsfeil.

Les også:  40 millioner kroner til forskning på bærekraftig hav i Nord-Norge

– Vi mener at vurderingene som er lagt til grunn for departementets vedtak er basert på feil forutsetninger. Blant annet er det godt dokumentert gjennom modelltester i prøvebasseng at teknologien fungerer. I stedet for å saksbehandle det tekniske som første instans, skulle departementet opphevet direktoratets vedtak og sendt saken tilbake til eget fagdirektoratet for teknisk vurdering, på lik linje med en rekke andre saker som har blitt sendt tilbake til direktoratet når departementet har vært uenig med avslagsgrunnene, avslutter Krognes.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.