Skal ruste Bodø for fremtiden – Får inkluderende designstøtte

pressenytt

Bedre bydesign og inkluderende kulturarrangementer skal gjøre Bodø bedre å bo i. Nå mottar to Bodø-prosjekter støtte fra DOGA.

– Inkluderende design er empatisk og menneskesentrert, og gir verdi til enkeltindivider, næringsliv og samfunn. Ved å lage brukervennlige og attraktive løsninger for et stort mangfold av mennesker, får vi bedre produkter, tjenester og omgivelser for alle, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Til sammen deler DOGA ut i overkant av to millioner kroner i støtte til inkluderende design, og til sammen 18 utvalgte prosjekter mottar 125 000 kr hver. Støtten er øremerket bruk av profesjonell designkompetanse for å lage løsninger som bygger på inkludering, mangfold og innsikt i reelle brukerbehov.

Designstøtteordningen ble innført som et insentiv under pandemien, og siden den gang er tempoet skrudd opp. På to år har antall mottakere mer enn firedoblet seg. I år spenner de over alt fra ferdigvareindustri, mobilitet og helse og omsorg til kultur, reiseliv, rekruttering og stedsutvikling.

– Den formidable interessen for Designstøtten tyder på at mange har fått øynene opp for verdien av inkluderende design. Det skaper ikke bare bedre produkter, tjenester og omgivelser, men også mer lønnsomme. Inkluderende design er god business, sier Jannicke Hølen, seniorrådgiver i DOGA.

Les også:  Arctic Race of Norway: Må ha over 100 løypevakter i Bodø

Helt siden 2006 har Parkenfestivalen i Bodø vært blant landets mest populære musikkfestivaler. I 2020 måtte festivalen avlyses på grunn av covid-19. Dette satte i gang en litt annerledes tankerekke: Hvordan kan Parken og andre arrangementer i fremtiden nå ut til de som ikke kan eller vil komme?

Om to år blir Bodø europeisk kulturhovedstad. Organisasjonen Bodø2024 har ansvar for planleggingen av det prestisjetunge prosjektet. Nå ønsker de å utforske hvordan kulturarrangementer som Parkenfestivalen kan bli tilgjengelig for alle.

I likhet med de fleste musikkfestivaler tilbyr Parken fasiliteter for personer med funksjonsnedsettelser. Men hva med studenten som ikke har råd til å reise hjem, alenepappaen som ikke får barnevakt, hun som er overfølsom for høye lyder og han som sliter med angst?

Les også:  Eurovision Young Musicians 2024 i Bodø

Det lokale designbyrået by north skal hjelpe Bodø2024 med å se nærmere på hvilke grupper som blir ekskludert fra kulturarrangementer som Parken – og hvordan slike arrangementer likevel kan nå ut til alle. by north skal hente inn erfaringer fra Parkenfestivalen og den lokale konsertscenen Svømmehallen.

Dette forprosjektet skal sørge for at Bodø2024 får den riktige innsikten, slik at de treffer riktige valg i det videre arbeidet.

Flere enn hver sjette innbygger i Bodø er over 65 år, og antallet øker i årene som kommer. Norske byer har ofte lange vintre, og når vi blir eldre kan vi streve mer når klimaet blir hardere og sola forsvinner bak fjellet. Kulde, mørke og isglatte fortau kan øke risikoen for fall og brudd, og også redusere eldres aktivitetsnivå og lede til mer isolasjon og depresjon.

Likevel er dette problemet sjelden på dagsorden, selv ikke i Norges nordligste landsdel. Dette ønsker AT Arkitektur å forandre på. I tett dialog med ulike fagdisipliner og ansvarsområder vil det nordnorske arkitektkontoret at vi beveger oss bort fra den tradisjonelle silotenkningen når vi legger utviklingsplaner og designer boliger, kommunale tjenester og transport- og fritidstilbud. De vil hjelpe de eldre med å selv sette problemer på dagsorden.

Les også:  Bodø/Glimt første partnerklubb til EA SPORTS FC

Nå mottar de designstøtte for å gå i gang med et forprosjekt i Bodø. Foreløpig finnes det lite kunnskap om hva eldre selv synes er de største utfordringene med å bo i en vinterby. Designstøtten fra DOGA gjør at AT Arkitektur kan bruke mer tid og ressurser på å finne ut av dette.

Med seg på laget har de arkitekter, designere, og planleggere samt kommuneoverlege i Bodø og en allmennlege som har spesialisert seg på skrøpelighet og samfunnsmessig forebygging. Forprosjektet går gjennom hele høsten og vinteren, og skal munne ut i en klar plan for hvordan Bodø og andre steder kan gjøre vinterbyen mer inkluderende – også for en aldrende befolkning.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.