Skal kartlegge risiko i Arktis

arktis

Med økende skipstrafikk og mer petroleumsaktivitet i Arktis, blir det en stadig viktigere oppgave å sørge for god sjøsikkerhet.

Hvilke risikomomenter må tas med i beregningen når man skal planlegge forebyggende tiltak? Denne uken møtes alle medlemsstater i Arktisk Råd i Ålesund for å starte et nybrottsarbeid. Nærmere 30 fagfolk fra de 8 medlemslandene i Arktisk Råd deltar på møtet.

– Det er veldig gledelig at alle medlemslandene kommer til dette møtet, sier direktør for Sjøsikkerhetsavdelingen ved Kystverkets Hovedkontor, Arve Dimmen.

Les også:  Full frifinnelse av Fosenaksjonistene

Arktis har helt spesielle forhold som det må tas hensyn til når risikoen for skipstrafikk skal beregnes. Lav temperatur og ekstreme værforhold, lite dagslys i perioder, begrenset kommunikasjon, dårlig kartgrunnlag er blant forholdene som gir området egne utfordringer.

Om det skulle skje en ulykke, er det store avstander og begrenset tilgang til assistanse.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.