Sjokktall: 10 milliarder i økte strømkostnader for de minste bedriftene!

Regnskap Norge

En fersk undersøkelse anslår at landets mikrobedrifter samlet har fått over 10 milliarder kroner i økte strømkostnader.

– Vi hører en del om at store virksomheter utfordres med økte strømkostnader. Vel så bekymringsfullt er det når en mikrobedrift opplever kraftig økning i sine strømkostnader. Dette rammer kjernen av næringslivet i bygd og by over hele landet, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge.

Regnskap Norge ønsket å avdekke omfanget av økte strømkostnader for mikrobedriftene, og har derfor gjennomført en undersøkelse blant autoriserte regnskapsførere for å avdekke omfang av økning hos deres kunder. Undersøkelsen er besvart for 184 mikrobedrifter, som i snitt har fått en samlet økning i strømregningen på rundt 30 000 kroner for november og desember. 99 % av norsk næringsliv består av små- og mellomstore bedrifter. Av disse utgjør mikrobedriftene (0-9 ansatte) 90 %. 

Les også:  Havbrukskommunenes inntekter sikres

– Til tross for svar fra snaut 200 bedrifter er tilbakemeldingen såpass entydig at vi mener det gir grunnlag for en relevant analyse. Tallene samsvarer for øvrig med tall ellers i debatten rundt økte strømpriser, sier Rune Aale-Hansen, adm. dir. i Regnskap Norge: 

– I snitt rapporteres det inn økte strømkostnader samlet for november og desember på 30 000 kroner. Legger vi dette til grunn for alle landets mikrobedrifter, betyr det en samlet kostnadsøkning på over 10 milliarder kroner. Dette er bekymringsfullt all den tid dette gjelder den vesentligste delen av norsk næringsliv, som er spredd over hele landet.

Les også:  LEDER: Strømprisen i nord tidobles, NRK skylder på Sverige!

– Regnskap Norges medlemmer fører regnskap for små- og mellomstore bedrifter over hele landet, og undersøkelsen baserer seg på reelle regnskapstall knyttet til næringsvirksomhet. Som den nærmeste økonomiske rådgiveren for mange virksomheter, ser vi med bekymring på hvordan strømprisene nå utfordrer lønnsomheten til lokalt næringsliv over hele landet, sier Aale-Hansen: 

– At myndighetene etablerer strøm-støtteordninger er fint. Det de da må passe på er å innrette ordningene slik at de også blir tilgjengelige for mikrobedrifter og småbedrifter.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.