Ser på spillerfaring hos jobbsøkere

playstation

Linn Jordbakke i Lyse har i en årrekke vært bevisst på spillerfaring hos jobbsøkere. Nå som Manpower har satt spillerfaring på CV-en, er det lettere å finne de rette kandidatene.

– Vi mener spillerfaring sier noe om egenskapene til de som søker jobb hos oss. Veldig mange egenskaper er overførbare fra spilling til arbeidslivet, som samhandling med andre, strategisk tenking og bevisstgjøring av valg og konsekvenser, sier Linn Jordbakke.

Hun er gruppeleder for Lyse Dialog i Porsgrunn, en del av industrikonsernet Lyse AS. De 35 ansatte i avdelingen jobber med en rekke kundeservice-tjenester knyttet til fibernett. I arbeidshverdagen kommer egenskaper fra dataspill godt med.

– I kundeservice er kommunikasjon viktig, både hvordan man snakker og hvordan man lytter. Samtidig må man være løsningsorientert, og ha en viss teknisk forståelse. Dette er egenskaper vi ofte ser blant de som har mye spillerfaring, sier Jordbakke.

– En viktig del av helheten
Denne høsten har Manpower satt fokus på at unges spillerfaring er relevant for arbeidslivet. 21. august endret Manpower CV-skjemaene sine til å inkludere «spillerfaring» som et eget punkt. Siden den gang har over tusen kandidater satt spillerfaringen sin på CV-en, og mange har allerede omsatt spillerfaringen til jobberfaring.

Les også:  Kystrederiene med viktig gjennomslag for norske sjøfolk og rederier

– Spilling er en av Norges mest populære hobbyer, og over halvparten av norske ungdommer mellom 16-24 år spiller digitale spill en gjennomsnittsdag. Stadig mer forskning viser at spill trener en rekke positive egenskaper, som romforståelse, problemløsning, samhandling og kommunikasjon. Dette ville vi i Manpower vise at vi tok på alvor, sier Emilia Styka, rekrutteringsrådgiver i Manpower.

I Lyse har man lenge vært opptatt av å spørre om spillerfaring i intervjuer.

– Når vi skal ansette en person, er helheten viktig. Spillerfaring alene er ikke nok til å bli ansatt, men det kan være en interessant og positiv side ved en kandidat. Dersom vedkommende har vært rangert høyt i et anerkjent spill, hvor ferdigheter som er viktige for oss er viktige i spillet, gir det oss en indikasjon på at vedkommende kan passe inn, sier Jordbakke.

Utfordrer stereotypier
Hun mener flere arbeidsgivere går glipp av potensielt gode ansettelser dersom kandidater utelukkes på grunn av for mange timer foran skjermen.

– Det er nok fortsatt en del stereotypier der ute knyttet til spill. Selskaper som utelukker kandidater som spiller mye, og som fremdeles ser på spill som et negativt tidsfordriv, står i fare for å gå glipp av gode kandidater, sier Jordbakke og legger til:

Les også:  Kystrederiene med viktig gjennomslag for norske sjøfolk og rederier

– Spesielt i roller hvor språk eller kommunikasjon er viktig, bør man være på jakt etter de som har spillerfaring på CV-en. De som spiller mye blir gjerne språkdyktige tidlig.

Jordbakke oppfordrer arbeidsgivere til å ta spillerfaring på alvor når man skal ansette nye, kloke hoder til bedriften.

– Den teknologiske utviklingen går fort, og det å være endringsvillig blir stadig viktigere. Med generasjonen som er på vei inn i arbeidslivet nå, tror jeg det vil lønne seg å se på spill som en del av helheten. Både for å vise at man henger med i tiden, og for å fange opp de kloke hodene.

Jordbakke får støtte av Styka i Manpower.

– Vi har lang erfaring med å oversette ferdigheter fra andre områder til andre, som fra militæret til det sivile liv og fra lagarbeid på idrettsbanen til lagarbeid på jobb. Spillerfaring er en slik kilde til relevante ferdigheter som det er på høy tid at vi anerkjenner, sier rekrutteringsrådgiveren.

Les også:  Kystrederiene med viktig gjennomslag for norske sjøfolk og rederier

– Lettere å sortere
For Lyse Dialog var spillerfaring tidligere noe de først fikk avdekket i jobbintervjuene. Nå gjør Manpowers nye CV-skjema det mulig å vurdere kandidatenes erfaring allerede før intervjuet.

– Vi kan nå fortere gjøre oss opp en mening om kandidatens ferdigheter fra spill. Fra CV-en kan spillerfaring gi noen raske hint til hva kandidaten kan være god på, og for en rekrutterer med dybdekunnskap om spill vil det også kunne gi enda mer informasjon om kandidaten, sier gruppelederen i Porsgrunn og legger til:

– Samtidig blir det nok lettere for en del kandidater å ta opp og snakke om spill. Det er fremdeles noen som ikke synes det er like gøy å bli assosiert med å være gamer, i frykt for å ikke bli tatt på alvor. Når Manpower vier plass til spill på CV-en, er vi et skritt nærmere å vise at vi tar spill på alvor.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.