Satser videre på begge sikkerhetssentrene i Nordland

nfk

Nordland fylkeskommune skal fortsatt eie og drive de maritime sikkerhetssentrene på Gravdal og i Bodø. Dette ble enstemmig vedtatt av Nordland fylkesting under årets første samling  i Mo i Rana.

– De marine og maritime næringene er svært viktige for et kystfylke som Nordland, og det er derfor viktig å sikre at oppgaver innenfor maritim og marin sikkerhet blir ivaretatt. Våre maritime sikkerhetssentre ivaretar en svært viktig samfunnsfunksjon for alle som har sitt virke ved eller på havet, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse i Nordland Elin Dahlseng Eide som fremmet saken i fylkestinget.

Les også:  Trafikksikkerhetsmidler til Salten

Fylkesrådet fikk tilslutning til at den maritime sikkerhetssenterdriften forblir i fylkeskommunalt eierskap, og at dagens to sikkerhetssentrene reorganiseres som ett sikkerhetssenter. Det nye sikkerhetssenteret blir en egen driftsenhet underlagt eier.

– Målet er å sikre at oppgaver innenfor maritim og marin sikkerhet blir ivaretatt, slik at elever og studenter innenfor marin og maritim utdanning får god og framtidsrettet opplæring. En slik organisering vil gi et mer robust senter som vil kunne ha klare synergier i felles ledelse, kompetanse og drift, sikre en god fordeling av arbeidsoppgaver og styrke markedsposisjonen, samtidig som arbeidslivet for innfridd sine behov for sikkerhetsopplæring og sertifiseringer, sier Dahlseng Eide.

Les også:  A-krimsenteret i Nordland: Utenlandske arbeidstakere utnyttes

Godt forankret
Den nye løsningen, som er godt forankret hos de to maritime sikkerhetssentrene, skolene og andre relevante interessenter, innebærer altså at dagens to lokasjoner i Bodø og på Gravdal organiseres som èn virksomhet.

Det vil dermed være felles ledelse, økonomi og drift av virksomheten. Det nye reorganiserte sikkerhetssenteret foreslås i hovedtrekk organisert etter modellen for Nordland fagskole.

Eget styre
Fylkeskommunen vil fortsatt være eier av sikkerhetssenteret, og det foreslås etablert et styre bestående av representanter for eier, ansatte samt eksterne interessenter, som har ansvar for drift og videre utvikling av virksomheten. Leder står ansvarlig for eier via styret.

Les også:  Trafikksikkerhetsmidler til Lofoten, Vesterålen og Ofoten

Vedtekter for virksomheten, styreinstruks og prinsipper for eierstyring utarbeides som del av omorganiseringsprosessen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.