Satser på ungdom med egen Youth Wiki

youth wiki

Youth Wiki er en ny online-plattform som beskriver ungdomspolitisk satsning i Europa. 27 land deltar, inkludert Norge.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er Norges nasjonalkorrespondent, og rapporterer hvem, hvor og på hvilken måte det satses på unge i Norge.

– Vi er stolte av at vi ble valgt til å være Norges nasjonalkorrespondent på feltet. Norge er gode på å støtte ungdom, men i europeisk sammenheng er vi på ingen måte best på alt, så her er det mye å lære. Er du nysgjerrig på hvorfor Finland har en av verdens beste skoler, hva som gjør Storbritannia ledende i ungdomsmedvirkning og satsing på ungdomsarbeid, eller hvordan kulturprogram spesielt lykkes i integreringsarbeidet i Belgia, så kan du slå opp i Youth Wiki, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Hva er Youth Wiki?
Youth Wiki er en faglig online-database som beskriver nasjonale strukturer, lovverk, aktører, og satsninger som støtter ungdom og unge mennesker i Europa. Ungdom og unge mennesker er i alderen 13 til 30 år.

Innholdet rapporteres av oppnevnte nasjonale eksperter innenfor ungdomspolitikk, og er basert på og linket til offentlige informasjonskilder i de respektive landene. All tekst i Youth Wiki er på engelsk.

Les også:  Norsk næringsliv frykter geopolitisk uro og økonomisk kollaps

– Et av hovedmålene til Youth Wiki er å fremme europeisk samarbeid og støtte evidensbasert beslutningstaking. Norge har en sektordelt politikk, noe som kan gjøre det utfordrende for beslutningstakere å kjenne til de ulike fagfeltenes innsatsområder. Youth Wiki kan derfor benyttes av norske lesere for å få en oppdatert oversikt over hva som er gjeldene praksis også i Norge, sier Trommald.

Hvilket innhold har Youth Wiki?
Youth Wiki er oppdelt i tema som gjenspeiler de åtte satsingsfeltene i Europakommisjonens ungdomsstrategi:

Utdannelse
Frivillighet
Helse
Medvirkning
Arbeid og entreprenørskap
Sosial inkludering
Kultur og kreativitet
Ungdom og Verden
Innholdet i Youth Wiki gjenspeiler videre nasjonale prioriteringer, strukturer og politiske styringsnivåer. Dessuten kan leseren sammenligne ett lands praksis mot et annet – for eksempel seksualundervisning i Norge versus Italia.

Les også:  Telenor: Fotball-EM får mobilnettet til å koke

Youth Wiki i Norge
Rapportering av praksis fra de ulike land inn til Europakommisjonen er på ingen måte nytt, men dette er første gangen Norge rapporterer på ungdomspolitisk satsing på tvers av sektorene.

Norge har fra før bidratt inn til Europakommisjonens søsterside “Eurydice” som omtaler de ulike lands utdannelsespolitikk. Youth Wiki gjelder hele bredden av ungdomspolitisk satsing.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.