Sametinget skeptiske til Energikommisjonen

finnmark troms

Energikommisjonen la frem sin rapport «Mer av alt – raskere» til Olje- og energidepartementet 1. februar. Utredningen inneholder en kartlegging av energibehovene og forslag til økt energiproduksjon. 

Sametingsrådet vil gå igjennom rapporten grundigere, men ser allerede nå at det er lite som omhandler utfordringer med kraftutbygging i samiske områder. Sametingsrådet har en bekymring om et økende arealpress i samiske områder.  

– Saepmie har dessverre fått oppleve store konsekvenser som følge av storstilte kraftutbygginger. Energipolitikken som føres må sikre urfolksrettighetene, og ikke bidra til ytterligere menneskerettighetsbrudd, sier sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR).

Les også:  John Kerry møtte Gahr Støre: - Norge avgjørende for å kutte vanskelige utslipp

Sametinget anerkjenner behovet for sikker tilgang på strøm i hele landet som grunnlaget for vårt moderne samfunn. Samtidig mener Sametinget at tilrettelegging for kraftintensiv næringsutvikling ikke kan gå utover naturgrunnlaget for samisk reindrift og utmarksbruk. Vi mener også at regjeringen må vurdere energisparing som et like viktig tiltak i energipolitikken.

– Nye utbygginger krever nye prosesser med samiske interesser og rettighetshavere. Vi forventer at de direkte berørte sikres kapasitet og ressurser for å kunne delta i beslutningsprosessene på en forsvarlig måte. Samisk tradisjonell kunnskap bør også legges til grunn for beslutninger, sier Jåma.

Les også:  Advarer: Mildværet gir risiko for vannskader

Sametingsrådet har tidligere problematisert forhåndstiltredelse i utbyggingssaker i møte med Olje- og energiministeren, og mener fortsatt at regjeringen bør se nærmere på anbefalingene fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) om å vurdere om man bør tillate utbygging i reinbeiteområder før gyldigheten av en tillatelse er rettslig avklart. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.