Samerådet fornyer Sámi Duodji-merket

sami utsi

Samerådet arbeider med fornying av Sámi Duodji-merket. Målet med arbeidet er bedre beskyttelse og merkevarebygging av duodji og samiskprodusert design.

Sámi Duodji-merket ble opprettet av Samerådet på 80-tallet som et varemerke for duodji. Merkets formål var blant annet å verne duodji fra kopiering og misbruk, veilede og informere kjøpere om samisk produserte produkter.

Dagens merke oppfyller ikke sin hensikt
– Samerådet mener at Sámi Duodji-merket ikke oppfyller hensikten sitt godt nok i dag. I samarbeid med duodji-organisasjonene i Sápmi og sametingene ønsker derfor Samerådet nå å bygge opp en bedre struktur rundt merket, både juridisk og kommersielt, sier prosjektleder Ellen Berit Dalbakk, som kommer fra Skånland og selv er utøvende duojár.

Les også:  Nye forslag om krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser

Verdiskapning som kommer det samisk samfunnet til gode
Prosjektet befinner seg nå i en forprosjektfase som fokuserer på kommunikasjon med duodji-miljøene og å stake ut veien videre for arbeidet.

– I arbeidet inngår også merkevarebygging av duodji. Målet er blant annet at turister som kommer til Sápmi skal vite om merket før de kommer; de skal ha et ønske om å kjøpe duodji og design merket med det. Samerådet ønsker å bidra til at verdiskapning som gjøres på bakgrunn av samisk kultur skal komme det samiske samfunnet til gode, sier Dalbakk.

Les også:  Ny undersøkelse: Vannkraftverk lar fisk dø i anleggene

Inviterer duodji-organisasjonene til samarbeid om merket
Som en del av arbeidet med fornying av Sámi Duodji-merket arrangerer Samerådet innspillseminaret ”Hvordan beskytte duodji?” i Inari tirsdag 22. mai. Seminaret arrangeres i forbindelse med en større konferanse om beskyttelse av samisk kulturarv. Konferansen blir arrangert i samarbeid med sametingene.

– For Samerådet er det både nødvendig og avgjørende med innspill fra det samiske samfunnet i arbeidet med Sámi Duodji-merket. Vi ønsker dialog med duodji-organisasjonene, duojárat, andre som jobber mot samme mål og øvrige interesserte. Dette er et arbeid vi må gjøre i felleskap for å sikre at merket kommer det samiske samfunnet til gode på best mulige måte, sier Dalbakk.

Les også:  Få på plass skilting for hurtiglading!

Samerådets arbeid med fornying av Sámi Duodji-merket har fått innvilget forprosjektstøtte fra EU-programmet ”Northern Periphery and Arctic Programme”. Programmet henvender seg spesielt til urfolksprosjekter, og Samerådet oppfordrer flere til å se i deres retning.

Samerådet har tidligere gjennomført et prosjekt som så på revitalisering av Sámi Duodji-merket. Prosjektet ble gjennomført i 2015 og 2016 med støtte fra Sametinget på norsk side.

Foto: Carl-Johan Utsi

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.