Samarbeid med NHO om næringsutvikling

ks

– Alle kommuner er opptatt av å skape arbeidsplasser. Uten et velfungerende næringsliv klarer vi ikke å skape attraktive byer og lokalsamfunn, sa Gunn Marit Helgesen under NHOs årskonferanse onsdag.

NHO og KS samarbeider nå om å løfte fram flere gode eksempler på hvordan kommuner og lokalt næringsliv kan jobbe sammen for vellykket næringsutvikling. KS og NHO har derfor tatt et felles initiativ for å fremme gode vertskommuner for næringslivet.

– Sammen med flere fylkeskommuner tar vi nå initiativ til en pris vi har kalt «Gode vertskommuner for næringslivet». Hovedmålet med initiativet er å skape positiv oppmerksomhet om et viktig samfunnsområde, og samtidig stimulere til dialog og rolleforståelse mellom kommuner og næringsliv, sier Helgesen.

Næringslivet gir arbeidsplasser, inntekter og viktige bidrag til lokal samfunnsutvikling der bedriftene er lokalisert. For næringslivet kan en kommune som er flink til å legge til rette for næringsutvikling representere bedriftenes kanskje aller viktigste konkurransefortrinn.

– Flere kommuner med ordførere og rådmenn i spissen jobber veldig godt med sitt lokale næringsliv. Samtidig tror jeg vi har mye å gå på. Vi må lære av hverandre og la oss inspirere av de gode eksemplene som finnes landet over. Vi ønsker flere næringsaktive kommuner. Da er god dialog lokalt en forutsetning. Næringslivet må ha kunnskap om kommunenes roller og muligheter, og kommunene må forstå næringslivets betingelser, behov og ambisjoner, sier Helgesen.

Målet med initiativet er å løfte frem kommuner som har gjort noe fortjenestefullt overfor næringslivet. Prisen kan deles ut på bakgrunn av enkelttiltak på området, eller begrunnes i et godt helhetlig arbeid på feltet.

Det er lagt opp til en enkel konkurranseform hvor både kommuner og bedrifter kan nominere kommuner. På bakgrunn av regionale kåringer vil KS og NHO utnevne nasjonale vinnere. Prisen skal deles ut i to kategorier; for kommuner over og under 15000 innbyggere. Grensen kan fravikes ut fra regionale forhold. Juryene består av representanter fra KS, NHO og enkelte fylkeskommuner.

– Vi er opptatt av å få frem gode historier og løsninger fra kommuner over hele landet. De regionale juryene har derfor stor frihet i sine skjønnsmessige vurderinger. Prisen skal fremheve eksempler og kommuner som er flinke på området ut fra sin kontekst. Fortrinnsvis skal vi fremheve kommuner som har gjort mer enn det er grunn til å forvente ut fra forutsetninger om lokalisering, størrelse og næringsgrunnlag, sier Helgesen

Vinnerne vil bli kåret under Kommunalpolitisk toppmøte i Oslo i april.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.