Salgsrekord og tidenes beste resultat for Jotun

jotun

Jotunkonsernet solgte maling og pulverlakker for 19 652 millioner kroner i 2019, noe som er ny rekord. Et driftsresultat på 2 320 millioner kroner er også Jotuns beste resultat noensinne.

Sterk forbedring i segmentene for skipsmaling og industrimaling, samt vedvarende god vekst i salget av dekorative malinger, er de viktigste årsakene til salgsveksten på 11 prosent. Salget av pulverlakker økte også noe, men ble negativt påvirket av lav aktivitet i viktige markeder. Justert for positive valutaeffekter som følge av en svakere norsk krone var salgsveksten 7 prosent.

– 2019 ble et godt Jotun-år med vekst i alle regioner og segmenter, og vi leverer de beste resultatene noensinne. De senere årene har Jotun vært påvirket av lav markedsaktivitet innen offshore og lite nybygg av skip, men denne utviklingen har snudd og innvirker positivt på Jotuns resultater, kommenterer konsernsjef Morten Fon.

Driftsresultatet er opp 71 prosent sammenlignet med i fjor, og skyldes i hovedsak økt salg og bedrede marginer. God kostnadskontroll og en svakere norsk krone bidro også til det gode resultatet i 2019.

Jotun investerte 1 464 millioner kroner i 2019 (2018: 1 089 millioner), noe som utgjør om lag sju prosent av omsetningen. Blant de største investeringene er konsernets nye hovedkontor og forskningssenter i Sandefjord, og nye fabrikker i Egypt og Vietnam som vil bidra til å rigge konsernet for videre vekst. Jotun forventer fortsatt salgsvekst i 2020, men handels- og geopolitiske spenninger samt utsikter til lavere global vekst skaper usikkerhet.

– Nybyggaktiviteten innen shipping ser ut til å kunne avta noe i løpet av 2020, og dette kan innvirke på Jotuns resultater fremover. Samtidig har Jotun et bredt bransjemessig og geografisk fotavtrykk, noe som gjør oss godt rustet til å takle utfordringer i enkeltsegmenter og -markeder, sier Fon.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.