Russlands første møte for arktiske embetsmenn styrket forbindelsene i Arktisk

Det russiske formannskapet i Arktisk Råd

Det første plenumsmøtet for Senior Arctic Officials’ (SAO) under det russiske formannskapet er gjennomført i Salekhard, Russland og digitalt i øvrige arktiske stater og observatørland.

Russland var vertskap for rundt 180 registrerte delegater fra de åtte arktiske statene og seks urfolksorganisasjoner, samt Arktisk Råds seks arbeidsgrupper og over tretti observatører i et hybrid møteformat.

Møtet ga delegatene i Arktisk Råd muligheten til å diskutere temaer som er felles for både Russlands plan for formannskapet og Arktisk Råds ti-årsplan. Dette inkluderte regionalt samarbeid, en gjennomgang av pågående prosjekter i Arktisk råd, bærekraftig sosioøkonomisk utvikling og ungdomssamarbeid.

Å styrke samarbeidet mellom arktiske regioner og befolkning, spesielt urfolk, er et handlingsområde skissert i rådets strategiske plan og en prioritet for det russiske formannskapet. Formannskapet engasjerte derfor delegatene i en dialog om regionalt og folk-til-folk-samarbeid, og inviterte, blant andre foredragsholdere, sin utnevnte spesialutsending for urbefolkning og regionalt samarbeid, Mikhail Pogodaev. Pogodaev ga en oversikt over hans mandat og fremtidige arbeid til støtte for formannskapet. Kommende initiativ inkluderer et utvidet arrangementsprogram, samt en serie spesialrapporter som vil fremheve både utfordringer og eksempler på beste praksis fra arktiske strøk.

Les også:  Kraftig økning i tyveri fra bil

En betydelig del av møtet var dedikert til de pågående og nye prosjektene til de seks arbeidsgruppene i Arktisk Råd og Ekspertgruppen for Svart karbon og Metan. De presenterte fremdriften til prosjektporteføljene sine og demonstrerte hvordan de i samarbeid tar opp tverrgående problemer i Arktis, inkludert skogbranner, klimaendringers påvirkning på arktiske økosystemer og helseproblemer som påvirker urbefolkning og andre arktiske innbyggere.

– Dette møtet viste nok en gang at arbeidsgruppene er drivkraften i rådets arbeid. Prosjekter som jobbe med å dempe og tilpasse seg klimaendringer, sikre bærekraftig økonomisk utvikling i Arktis, utforske nye trusler inkludert zoonoser, digitalisering av den språklige og kulturelle arven til urbefolkning, fremme arktisk motstandskraft mot virkningene av tining av permafrost, evaluering av skipstrafikken i Nordsjøveien – for bare å nevne noen – bidrar allerede til kjerneområdene i rådets strategiske plan, sa leder av SAO og ambassadør Nikolay Korchunov.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Møtet i Salekhard samlet også representanter fra både Arktisk Råd og Det Arktiske Økonomiske Råd til en spesiell sesjon. Dette var andre gang delegatene fra begge råd møttes siden de signerte et bilateralt omforent memorandum. Partene diskuterte nøkkelområdene for samarbeidet, inkludert bærekraftig økonomisk utvikling, blå økonomi, maritim sikkerhet, samt utdanning og kapasitetsbygging. Delegatene understreket behovet for å utforske synergiene mellom rådets respektive arbeidsgrupper ytterligere for å øke mulighetene for fremtidig samarbeid samtidig som urfolks rettigheter respekteres.

Et annet viktig diskusjonspunkt var rådets sterke støtte til å fremme bærekraftig og meningsfylt samarbeid og engasjement mellom ungdom og Arktisk råd. Denne forpliktelsen gjenspeiles i rådets strategiske plan og en dedikert tematisk del for ungdom i formannskapsprogrammet til Russland. I Salekhard ble diskusjonen om ungdomsengasjement innledet av formannskapets ungdomsutsending for internasjonalt samarbeid i Arktis, Mikhail Uksusov, som snakket om ungdomsrelaterte spørsmål i Arktis og behovet for å fremme potensialet til arktisk ungdom. I tillegg skisserte Ekaterina Evay, RAIPONs urfolksungdomsutsending, en serie ungdomsrelaterte formannskapsarrangementer som vil gi en plattform og legge til rette for delt lederskap innenfor den arktiske konteksten.

Les også:  Avinors systemer ikke berørt av globale IT-problemer

Delegatene ble ønsket velkommen av guvernøren i den autonome regionen Yamal-Nenets, som var glad for å gi deltakerne et innblikk i regionen, dens folk og deres levesett, samt understreket viktigheten av å fremme dialog mellom mennesker i Arktis.

Møtet inkluderte et kulturprogram som introduserte deltakerne til både tradisjonelle levebrød og kulturene til urbefolkningen i Yamal-Nenets. Deltakerne fikk også delta på smaking av mat tilberedt av urfolksungdom som bor i reindriftsområdene i Arktis under en mottakelse i regi av prosjektet «EALLU: Indigenous Youth Food Knowledge and Arctic Change» ledet av Association of World Reindeer Herders under Arktis råd sin arbeidsgruppe for bærekraftig utvikling. 

Det neste plenumsmøtet for Senior Arctic Officials’ (SAO) vil finne sted i Arkhangelsk, Russland i mai 2022. I mellomtiden vil det russiske formannskapets utvidede arrangementsprogram fortsette, inkludert Young Leaders of the Arctic Council Countries ICE i Salekhard 6.-9. desember og Arctic Food Festival i Moskva 10. – 11. desember.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.