Revidert nasjonalbudsjett: Regjeringen bryter løfter

Kystrederiene

Regjeringen viderefører kutt i ordninger for sjøfolk i RNB (Revidert nasjonalbudsjett) – tross lovnader i Hurdalsplattformen. – Nå må Stortinget rydde opp, krever Tor Arne Borge i Kystrederiene.  

– Både Statsbudsjettet og RNB er premissgiverne for den maritime politikken. Linjen som politikerne har lagt seg på, med kutt i alle ender, vil bidra til kraftig svekket konkurranseevne for norsk maritim næring, oppsummerer Borge.

I fjor ble tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk (nettolønnsordningen) svekket, på tross av at Regjeringen i Hurdalsplattformen lover å styrke ordningen. Kystrederiene, som representerer skip med norske sjøfolk langs hele kysten, er skuffet over at Regjeringen ikke følger opp i RNB.

– Kystrederiene krever at man reverserer svekkingen av nettolønnsordningen, og tar grep for å faktisk styrke den, slik det er bred enighet om på Stortinget og i Regjeringen. Det er skip i NOR-generell, med norske lønns- og arbeidsvilkår som i størst grad sysselsetter norske sjøfolk og sikrer norsk maritim kompetanse. At ordningen styrkes for disse skipene er kritisk for å sikre norske sjøfolk, sysselsetting og aktivitet langs hele kysten, samt norsk konkurranseevne, oppsummerer Borge.

Les også:  Slik pakker du feriebilen

Allerede er nesten to av tre skip som seiler langs kysten vår med utenlandsk flagg og med utenlandske ansatte. Konsekvensene av ytterligere utflagging er tapte arbeidsplasser og skatte-inntekter.

– Kutt i disse ordningene gjør at man sparer seg til fant. Hvis vilkårene for norske sjøfolk blir enda dårligere, vil det ha store konsekvenser for rekruttering til maritime yrker og den grønne omstillingen av skipsfarten. Nå er det viktig at Stortinget tar tak i saken og sikrer norske sjøfolk og arbeidsplasser i distriktene.

Les også:  Se hvor bussen din er på kartet i Nordland

Avvikler kondemneringsordningen for nærskipsfart
Kondemneringsordningen for skip i nærskipsfart ble opprettet i 2020. Den ble utformet på en måte som har gjort den vanskelig å benytte seg av for rederiene. Ifølge RNB gjenstår det 53,4 millioner kroner i ordningen i 2022 per mai.

– Her har vi en ordning det er et stort behov for, men som ikke fungerer på grunn av måten den er utformet på. Vi mener derfor ordningen må endres, ikke avvikles, og det er noe Kystrederiene har gjentatt siden ordningen ble etablert, sier Borge

Les også:  Nye lufthavner for Tårnsenteret i Bodø

Regjeringen foreslår i RNB nå å avvikle kondemneringsordningene for skip i 2022, og tilbakeføre resterende midler til statskassen.

– Skal vi sammen nå målene om å kutte klimagassutslippene må vi har virkemidler som fungerer. En godt utformet kondemneringsordning vil bidra til nødvendig flåtefornyelse, sier Borge.

Kutter godsoverføringsmidler
Regjeringen skriver også det ikke er behov for midler til godsoverføringsordningen i 2022 ut over det Kystverket har disponibelt gjennom overførte ubrukte bevilgninger fra tidligere år.

– Det er knyttet en tilsagnsfullmakt til posten, og det vil derfor være mulig å gi

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.