Renteoppgangen kjøler ned boligmarkedet

nbbl

Boligmarkedsbarometeret faller fra 11,0 i august til 6,8 i september. Etter tiltagende optimisme på våren, har barometeret nå falt to måneder på rad. Det er stadig flere som tar innover seg renteoppgangen og det ser ut til å dempe boligprisforventningene.

– Folk flest forventer økende rente, men tallene viser at de eldre er bedre forberedt enn de yngre til tross for at yngre har mest lån, sier seniorrådgiver Christian Frengstad Bjerknes i Norske Boligbyggelag (NBBL).

53 prosent tror på stigende boligpriser
Andelen som tror på stigende boligpriser har falt fra 58 til 53 prosent den siste måneden. Det er fortsatt få som tror på boligprisfall, men andelen har økt fra seks til ni prosent.

Regionalt er optimismen fortsatt noe høyere på Østlandet, men forskjellene til resten av landet har blitt mindre.

Åtte av ti forventer økt boliglånsrente
20. september økte Norges Bank styringsrenten fra 0,5 til 0,75 prosent. Sjelden har vi opplevd en tydeligere kommunisert og forhåndsannonsert renteoppgang. Dette reflekteres i Boligmarkedsbarometeret hvor hele 83 prosent forventer høyere rente. Det er imidlertid noen «djevler i detaljene».

Mens 94 prosent av de over 50 år forventer høyere rente, er andelen «kun» 64 prosent blant de mellom 20-30 år. Yngre låntagerne har gjennomgående høyere gjeldsgrad og er mer utsatt for økt rente.

Optimisme i arbeidsmarkedet
Positiv utvikling i norsk økonomi fører til optimisme i arbeidsmarkedet. Kun seks prosent er noe eller veldig bekymret for å miste jobben det neste året. Det vil fungere som en motvekt mot renteoppgangen. Boligmarkedsbarometeret ligger dermed fortsatt i positivt territorium.

Dette kommer frem i den femte publiseringen av NBBLs boligmarkedsbarometer. Barometeret måler stemningen i boligmarkedet og baserer seg på befolkningens forventninger til boligprisene, rentenivået og arbeidsmarkedet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.