Rekordtall for SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge leverer konsernets beste resultat noensinne, men tar samtidig grep for å møte fremtiden.

Kampen om kundenes gunst hardner til og SpareBank 1 Nord-Norge tjener mindre på tradisjonelle tjenester som boliglån. Likevel har konsernet aldri tidligere levert et så sterkt resultat som i 2019, med 2 473 mill. kroner før skatt.

– Jeg er veldig fornøyd med tallene vi nå legger frem. Det kommer av langsiktig og hardt arbeid, og jeg er særdeles fornøyd med det laget vårt har prestert. Samtidig må jeg igjen understreke at resultatet er preget av såkalte engangseffekter; sammenslåingen av skadeforsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB er et eksempel på dette. Når man justerer for engangseffektene ser vi at kampen om kundene preger den underliggende driften, sier konsernsjef Petter Høiseth.

Les også:  Eurovision Young Musicians 2024 i Bodø

Konkurransen om boliglånskundene er knallhard.

– Ser man på totalmarginene, altså inntektene fra utlån og innskudd sammen, så er disse ganske stabile. Men personmarkedet har historisk lave marginer. Vi er, og vil alltid søke å være, konkurransedyktig på lån. Det betyr at vi fremover må ta en større andel av markedet for å opprettholde inntektene. Derfor tar vi nå grep internt for å sikre nettopp det, sier Høiseth.

Konsernet endrer nå organiseringen for å styrke satsingen mot både næringsliv og personkunder.

– Ansvaret for næringsliv og personmarkedet samles i to nye roller, og vi blir færre i konsernledelsen. Dette er nødvendig for å få sikre gjennomføringskraft og fokus, sier Høiseth.

Les også:  Se hvor bussen din er på kartet i Nordland

Konsernsjefen legger til at også kostnadssiden er satt under lupen, siden konsernet styrer etter et lønnsomhetsmål på 12 prosent (EK-avkastning).

– Vi har og skal levere en egenkapitalavkastning bedre eller på linje med de beste i bransjen, og i tråd med det markedet forventer.  For å opprettholde både markedsposisjon og inntjening i fremtiden vil vi iverksette nødvendige tiltak, både på inntekts- og kostnadssiden. Nettoeffekten av dette skal ved utgangen av 2021 være på 200 millioner kroner. Dette medfører blant annet at vi vil legge til rette for frivillig nedbemanning i løpet av 2020. Vi har levert et svært godt resultat i 2019, og vi benytter den økonomiske handlefriheten det gir til å gjøre nødvendige endringer for å styrke vår posisjon på lang sikt, sier Høiseth.

Les også:  Fylkesrådet gir 3 millioner til Evenes

Det gode resultatet fører til at fokuset på utvikling i Nord-Norge fortsetter.

– Vi er en sparebank, og Nord-Norge er vår største eier. Vi brenner for å utvikle landsdelen i lag med de gode kreftene som finnes her. Med et samfunnsutbytte på 639 millioner kroner står vi sterkere enn noensinne. I 2020 vil vi blant annet jobbe med å innhente kunnskap om hvordan landsdelen kan håndtere den økende flyttestrømmen mot sør. Nord-Norge har et skyhøyt potensial, men mangler mennesker. Flyttestrømmen må snus, parallelt med at vi må jobbe smartere.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.