Rekordsalg av fond i mars

fond valuta

Mars ble en blodrød måned på verdens børser som følge av corona-pandemien. Nordnets fondskunder solgte både aksjefond og rentefond i rekordtempo – for til sammen 1,3 milliarder kroner. 

Verdensindeksen falt 21 prosent i første kvartal målt i lokal valuta. Over halve nedgangen kom i mars. Alle land og regioner er betydelig i minus så langt i år. Med en nedgang på 20 prosent for den brede amerikanske indeksen S&P 500 var kvartalet det dårligste siden fjerde kvartal 2008, da indeksen falt 22 prosent. Oslo Børs falt hele 24 prosent i første kvartal, noe som er det svakeste førstekvartalet på vår hjemlige børs som noen gang er målt.  

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

Nordnets privatkunder ble skremt av børskrakket og nettosolgte fond for 1,3 milliarder kroner i mars. Aksjefond ble solgt for 760 millioner, rentefond ble solgt for 516 millioner og kombinasjonsfond ble solgt for 34 millioner.

– Dette er det største nettosalget Nordnet har registrert i en enkelt måned, og tyder på at fondskundene er skremt av det kraftige fallet og at de frykter at nedturen blir langvarig. Noen kunder vil sikre gevinster, andre vil redusere tap. Til sammenligning ble enkeltaksjer nettokjøpt for 831 millioner kroner i mars – og vi vet at det er en del overlapp mellom disse to kundegruppene, kommenterer Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

Norske kroner har stupt i verdi så langt i år, med 15 til 20 prosent mot euro og dollar. 

– Årsaken er at Norge er en liten, åpen og råvareavhengig økonomi – og norske kroner anses som en risikabel valuta i utrygge tider. I tillegg har oljeprisen kollapset, og norske kroner anses fremdeles som en «oljevaluta» og faller med synkende oljepris, forklarer Sættem. 

En positiv konsekvens av kronesvekkelsen er at kroneverdien av de internasjonale fondene stiger. 

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

– Man kan si at kronesvekkelsen fungerer som en støtpute for eiere av internasjonale verdipapirfond, sier Sættem, og gir et konkret eksempel: 

Verdensindeksen falt med 21 prosent i første kvartal. Det er identisk med verdifallet i det globale aksjefondet KLP AksjeGlobal Indeks IV, som er valutasikret. Søsterfondet, KLP AksjeGlobal Indeks I, som ikke er valutasikret, har kun falt med 5 prosent i samme perioden. Forskjellen på 16 prosentpoeng skyldes kronesvekkelsen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.